Општ преплатнички договор и Општи услови

Документи потребни за потпишување на договор за телефонија

  1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
  2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
  3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот

Документи потребни за потпишување на договор за интернет услуги

 1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 4. Мапа на покриеност на WiMax мрежата на НЕОТЕЛ ДОО Скопје

 

Документи потребни за потпишување на договор за пакетирани услуги

 1. Барање кон стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 2. Стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 3. Прилог кон стандардниот претплатнички договор за пристап и користење на комуникациски услуги на операторот
 4. Мапа на покриеност на WiMax мрежата на НЕОТЕЛ ДОО Скопје

 

Останати документи

 1. Договорнa казнa за деактивирање на линијата пред истекување на Договорот
 2. Решение од АЕК за одобрен стандарден претплатнички договор за пристап и користење на комуникаски услуги на операторот
 3. Официјален ценовник за домашни претплатници
 4. Актуелни активни промоции на услуги за домашни корисници
 5. Правила и услови за користење на неоТВ

Општ преплатнички договор и Општи услови

Општ преплатнички договор и Општи услови

Општ преплатнички договор и Општи услови

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме