NDËRLIDHJE SHUMË E LARTË ME SISTEMIN INFORMATIV MBIKËQYRËS (SIM) TË DREJTORISË SË HYRJEVE PUBLIKE, PËR KAZINOTË, AUTOMAT KLUBET DHE BASTORET

Neotel, si kompani e orientuar në biznes, ofron lidhje optike të sigurta, stabile dhe shumë të larta në Maqedoni dhe në rajon. Në mjediset qytetare, posedon rrjet optik metro eternet deri në çdo qendër afariste, objekt-biznesi, institucione financiare, organe shtetërore, institucione ndërkombëtare dhe ngjashëm.

Në kohën më të shpejtë Neoteli do e mundësojë edhe shërbimin “Ndërlidhje me Sistemin informativ Mbikëqyrës (SIM)” të Drejtorisë për Hyrje Publike për monitorimin e qarkullimit te organizuesit e lojërave të veçanta të fatit.

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese: kazinotë (për automatet), automat klubet dhe bastoret, kanë obligim që prej më 1 janar të vitit 2013 të sigurojnë Sistem Informativ Mbikëqyrës (SIM) i cili do të ndërlidhet me Drejtorinë e Hyrjeve Publike.
Më shumë detaje në faqen e DHP: http://www.ujp.gov.mk/e/javnost/soopstenija/pogledni/367

Për ofertë përkatëse prej Neotel-it për ndërlidhjen tuaj me DHP, drejtohuni në sales@neotel.com.mk
Nova korporativna strana

NDËRLIDHJE SHUMË E LARTË ME SISTEMIN INFORMATIV MBIKËQYRËS (SIM) TË DREJTORISË SË HYRJEVE PUBLIKE, PËR KAZINOTË, AUTOMAT KLUBET DHE BASTORET

NDËRLIDHJE SHUMË E LARTË ME SISTEMIN INFORMATIV MBIKËQYRËS (SIM) TË DREJTORISË SË HYRJEVE PUBLIKE, PËR KAZINOTË, AUTOMAT KLUBET DHE BASTORET

NDËRLIDHJE SHUMË E LARTË ME SISTEMIN INFORMATIV MBIKËQYRËS (SIM) TË DREJTORISË SË HYRJEVE PUBLIKE, PËR KAZINOTË, AUTOMAT KLUBET DHE BASTORET

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме