SK 4, SK 5, SK 6 tani e tutje edhe në neoTV!

Nova korporativna strana

Me qëllim shfrytëzuesve të vet t’u ofrojë përjetim sportiv të nivelit të lartë në sezonin e ri sportiv emocional, nga sot Neotel e pasuron ofertën e saj edhe me tre kanale të reja – Sportklub 4, Sportklub 5 dhe Sportklub 6. Me mundësi që çdo shfrytëzues të mund të kënaqet në gjitha garat sportive të arritshme në këto kanale, të njëjtat janë të arritshme në pakon bazë pa kompensim plotësues.
Të gjithë shfrytëzuesit e rinj që nuk duan të lëshojnë asnjë çast nga përjetimet sportive që vijojnë, tani mund të marrin një nga pakot neoTrio dhe çdo ditë të kënaqen në programin e pasur sportiv të arritshëm në kanalet Sportklub.

SK 4, SK 5, SK 6 tani e tutje edhe në neoTV!

SK 4, SK 5, SK 6 tani e tutje edhe në neoTV!

SK 4, SK 5, SK 6 tani e tutje edhe në neoTV!

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме