Net 10

neoNet LTE

 • Deri në 10 Mbps / 1 Mbps (download/upload)*
 • Internet pakufi
 • WiFi ruter i përfshirë
 • IP adresë dinamike

neoPhone

 • Biseda pakufi në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Intervali i tarifimit për 1 minutë sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Transferimi i numrit – falas

Shërbime plotësuese Arritshmëria e pakos

 • Shkup – Salloni i shitjes NEOTEL: 02/55 11 155
 • Shkup – Anhoç QT Bunjakovec: 02/3217-528
 • Shkup – Anhoç Vero Qendër: 02/3232-632
 • Shkup – Anhoç City Mall: 02/3051-340
 • Shkup – Anhoç QT Ramstor: 02/3119-881
 • Shkup – Anhoç QT Biser: 02/2451-407
 • Shkup – Anhoç QTQ: 02/3215-068
 • Tetovë – Neon Sisteme: 044/ 550 315
 • Bitola – Neotel Net: 047/550 010
 • Kumanovë – К-Net: 031/ 550 550
 • Veles – Bit Sisteme: 043/ 551 919
 • Sh. Nikollë – NET dhe KOM: 032/440-336
 • Strumicë – NINEKS: 034/327-123
 • Kratovë – DARS Kompjuterë: 076/977-340
 • Gostivar – MM Komerc: 075/314-450
 • Strugë – Intek: 046/ 552 550; 075/ 287 622
 • Kërçovë – Advansd Digitall Netvork: 045/ 550 500
 • Ohrid – Domino: 046/ 279 495
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
*Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet prej më shumë faktorëve: shpejtësia e ueb faqes në të cilën kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni i kompjuterit të shfrytëzuesit, distance nga lidhja ADSL deri në infrastrukturën e rrjetit dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar me pakon, operatori obligohet që ta distribuojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 5 Mbps / 512 Kbps (shkarkim/ngarkim) në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk është tejkaluar trafiku i përfshirë i internetit.

Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) nga seria e Neotel-it falas ose mund ta transferojë numrin e vet ekzistues në rrjetin e operatorit tjetër, falas. Procedura për transferimin e numrit nga rrjeti i Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar KËTU.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit

INSTALIM I SHPEJTË

Shfrytëzuesi e merr pajisjen gjatë nënshkrimit të marrëveshjes dhe mund ta instalojë dhe ta shfrytëzojë menjëherë shërbimin.

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSHА

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot Net fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 10

790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме