Fiber 100

neoNet Fiber

 • Shpejtësia deri në 100 Mbps / 100 Mbps (shkarkim/ngarkim)*
 • Internet pakufi
 • WiFi ruter i përfshirë
 • IP adresë dinamike

neoPhone

 • Biseda pakufi në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Intervali i tarifimit për 1 minutë sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Transferimi i numrit – falas

Shërbime plotësueseArritshmëria e pakos

 • Shkup – Salloni i shitjes NEOTEL: 02/55 11 155
 • Shkup – Anhoç QT Bunjakovec: 02/3217-528
 • Shkup – Anhoç Vero Qendër: 02/3232-632
 • Shkup – Anhoç City Mall: 02/3051-340
 • Shkup – Anhoç QT Ramstor: 02/3119-881
 • Shkup – Anhoç QT Biser: 02/2451-407
 • Shkup – Anhoç QTQ: 02/3215-068
 • Tetovë – Neon Sisteme: 044/ 550 315
 • Bitola – Neotel Net: 047/550 010
 • Kumanovë – К-Net: 031/ 550 550
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
**Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet prej më shumë faktorëve: shpejtësia e ueb faqes në të cilën kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni i aparatit prej të cilit qaset parapaguesi dhe faktorë të tjerë. Nëse nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e definuar me pakon, operatori obligohet që ta distribuojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 50 Mbps / 50 Mbps në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastet kur nuk është tejkaluar trafiku i përfshirë i internetit.
Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) nga seria e Neotel-it falas ose mund ta transferojë numrin e vet ekzistues në rrjetin e operatorit tjetër, falas. Procedura për transferimin e numrit nga rrjeti i Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar KËTU.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSHА

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot Net fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

1.790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 100

1.790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме