Net 20

neoNet LTE

 • 1000 GB trafik i përfshirë interneti**
 • WiFi ruter i përfshirë
 • IP adresë dinamike

neoPhone

 • Biseda pakufi në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Intervali i tarifimit për 1 minutë sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Transferimi i numrit – falas

Shërbime plotësueseArritshmëria e pakos

 • Shkup – Salloni i shitjes NEOTEL: 02/55 11 155
 • Shkup – Anhoç QT Bunjakovec: 02/3217-528
 • Shkup – Anhoç Vero Qendër: 02/3232-632
 • Shkup – Anhoç City Mall: 02/3051-340
 • Shkup – Anhoç QT Ramstor: 02/3119-881
 • Shkup – Anhoç QT Biser: 02/2451-407
 • Shkup – Anhoç QTQ: 02/3215-068
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
*Shpejtësia e qasjes në internet nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca nga stacioni bazë, numri i shfrytëzuesve të cilat e shfrytëzojnë stacionin bazë, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i aparatit prej të cilit qaset parapaguesi dhe faktorë të tjerë. Shpejtësia maksimale e transferimit të të dhënave: 20 Mbps shkarkim /2 Mbps ngarkim. Shpejtësia mesatare për transferimin e të dhënave: 10 Mbps shkarkim/1 Мbps ngarkim. Shpejtësia minimale për transferimin e të dhënave: 2 Mbps shkarkim /256 Кbps ngarkim. **Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë të internetit në pako, shpejtësia e qasjes zvogëlohet për 2/2 Мbps. Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) nga seria e Neotel-it falas ose mund ta transferojë numrin e vet ekzistues në rrjetin e operatorit tjetër, falas. Procedura për transferimin e numrit nga rrjeti i Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar
KËTU.
1Instalim i shpejtë – shfrytëzuesi e merr pajisjen gjatë nënshkrimit të marrëveshjes dhe mund ta instalojë menjëherë.

PËR TË GJITHA PARAPAGESAT

Përfshirë në të gjitha parapagesat

INSTALIM I SHPEJTË

Shfrytëzuesi e merr pajisjen gjatë nënshkrimit të marrëveshjes dhe mund ta instalojë dhe ta shfrytëzojë menjëherë shërbimin.

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSHА

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot Net fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 20

790 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
Rekomanduar!
1.190 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 20

1.190 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.290 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.

Net 20

1.290 den./në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме