Домашни корисници  /  Пакети со услуги

neoTrio

1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
ПРОМОТИВНО!
 • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА
 • 3 МЕСЕЦИ БЕСПЛАТЕН FILMBOX ПАКЕТ

neoTrio Fix Start

neoTV
 • До 77 ТВ канали (15 HD канали)
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА
  • 3 МЕСЕЦИ БЕСПЛАТЕН FILMBOX ПАКЕТ

  neoTrio Fiber Start

  neoTV
 • До 77 ТВ канали (15 HD канали)
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.390 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fix Optima

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fiber Optima

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fix Ultra

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • 500 мин. кон останатите фиксни мрежи
 • Повеќе
  1.790 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTRIO Fiber Ultra

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • 500 мин. кон останатите фиксни мрежи
 • Повеќе

  neoTrio Fix

  Уживајте во новиот концепт на интерактивна телевизија neoTV заедно со неограничен интернет и бесплатна телефонска линија во еден пакет.

  1.190 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА
  • 3 МЕСЕЦИ БЕСПЛАТЕН FILMBOX ПАКЕТ

  neoTrio Fix Start

  neoTV
 • До 77 ТВ канали (15 HD канали)
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.390 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fix Optima

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fix Ultra

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps/1 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • 500 мин. кон останатите фиксни мрежи
 • Повеќе

  neoTrio Fiber

  За оние на кои им треба повеќе тука се neoTrio Fiber пакетите со неограничен интернет со оптички брзини, интерактивната телевизија neoTV и бесплатна телефонска линија.

  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА
  • 3 МЕСЕЦИ БЕСПЛАТЕН FILMBOX ПАКЕТ

  neoTrio Fiber Start

  neoTV
 • До 77 ТВ канали (15 HD канали)
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTrio Fiber Optima

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.790 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  ПРОМОТИВНО!
  • 3 МЕСЕЦИ БЕЗ ПРЕТПЛАТА

  neoTRIO Fiber Ultra

  neoTV
 • До 87 ТВ канали (22 HD канали)
 • Дополнителен ТВ пакет - FilmBox
 • neoTV на 2 смарт уреда
 • neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps/50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • neoPhone
 • Неограниченo во мрежата на Neotel
 • 500 мин. кон останатите фиксни мрежи
 • Повеќе

  neoNet + Phone

  650 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 100 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  950 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 300 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.350 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix PRO + Phone пакет по цена од Fix PRO интернет пакет и вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Net PRO + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  750 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix 100 + Phone пакет по цена од Fix 100 интернет пакет.

  Fix 100 + Phone

  neoNet Fix
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.090 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 40/40 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 50/50 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 60/60 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.050 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix 300 + Phone пакет по цена од Fix 300 интернет пакет.

  Fix 300 + Phone

  neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.450 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix PRO + Phone пакет по цена од Fix PRO интернет пакет и вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • neoPHONE
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе

  Fix + Phone

  750 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix 100 + Phone пакет по цена од Fix 100 интернет пакет.

  Fix 100 + Phone

  neoNet Fix
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.050 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix 300 + Phone пакет по цена од Fix 300 интернет пакет.

  Fix 300 + Phone

  neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.450 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix PRO + Phone пакет по цена од Fix PRO интернет пакет и вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • neoPHONE
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе

  Fiber + Phone

  1.090 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 40/40 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.490 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 50/50 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 60/60 + Phone

  neoNet Fiber
 • Брзина до 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе

  Net + Phone

  650 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 100 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  950 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 300 + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.350 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно Fix PRO + Phone пакет по цена од Fix PRO интернет пакет и вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Net PRO + Phone

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • neoPhone
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  * Прикажаните цени се за договор склучен на 2 години и во истите е вклучен 18% ДДВ.

  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите претплати neoNet + Phone

  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За какви какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

  Со сите neoNet + Phone пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  Домашни корисници  /  Интернет

  Со FlexNet пакети веќе не е битно каде го користите интернетот. Сега без посебна процедура пренесете ја антената на друга локација и сурфајте без ограничување.

  neoNET Fix

  750 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fix 100

  neoNet Fix
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • Повеќе
  1.050 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fix 300

  neoNet Fix
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • Повеќе
  1.450 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Fix PRO

  neoNet Fix
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • Повеќе

  neoNET Fiber

  990 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 40/40

  neoNet Fiber
 • Брзина до 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • Повеќе
  1.390 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 50/50

  neoNet Fiber
 • Брзина до 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB интернет-сообраќај
 • Повеќе
  1.590 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Fiber 60/60

  neoNet Fiber
 • Брзина до 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB интернет сообраќај
 • Повеќе

  neoNET WiMAX

  Со neoNet WiMAX пакетите веќе не е битно каде го користите интернетот. Сега без посебна процедура пренесете ја антената на друга локација и сурфајте без ограничување.

  590 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 100

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • Повеќе
  890 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Net 300

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB интернет сообраќај
 • Повеќе
  1.290 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.
  Промотивно вклучен преносен интернет од 20 GB заедно со USB модем.

  Net PRO

  neoNet WiMAX
 • Брзина до 12 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • 20 GB преносен интернет
 • Повеќе

  Преносен WiMAX интернет

  0 ден./мес.*
  USB модем – 2.900 ден. со ДДВ
  Преносен рутер – 5.490 ден. со ДДВ
  Колку трошиш толку плаќаш.

  White

  Преносен WiMAX
 • Брзина до 20 Mbps / 5 Mbps
 • Првиот 1GB - 150 ден.
 • Останатиот сообраќај - 50 ден. /1 GB
 • 7 дена тест период
 • Повеќе
  490 ден./мес.*
  USB модем – 1 ден.
  Преносен рутер – 1 ден. со ДДВ

  Blue

  Преносен WiMAX
 • Брзина до 20 Mbps / 5 Mbps
 • Вклучени 20 GB интернет
 • Останатиот сообраќај - 50 ден. /1 GB
 • 7 дена тест период
 • Повеќе
  990 ден./мес.*
  USB модем – 1 ден.
  Преносен рутер – 1 ден. со ДДВ

  Orange

  Преносен WiMAX
 • Брзина до 20 Mbps / 5 Mbps
 • Вклучени 60 GB интернет
 • Останатиот сообраќај - 50 ден. /1 GB
 • 7 дена тест период
 • Повеќе

  Домашни корисници  /  Телефонија

  Доколку не сте корисник на WiMAX, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку големиот број партнери (кабелски оператори) на Неотел низ Македонија. Пакетите достапни преку нашите партнери се следните:

  Пакети

  Доколку не сте корисник на WiMAX, Неотел фиксната телефонија ви е достапна преку големиот број партнери (кабелски оператори) на Неотел низ Македонија. Пакетите достапни преку нашите партнери се следните:

  177 ден./мес.

  Пакет 150

  Разговори во мрежата на Неотел
 • Неограничено во првите 3 месеци
 • 200 мин. по првите 3 месеци
 • Разговори кон другите фиксни оператори
 • 100 мин.
 • Повеќе
  354 ден./мес.

  Пакет 300

  Раговори во мрежата на Неотел
 • Промотивно! Неограничено
 • Раговори кон други фиксни оператори
 • 200 мин.
 • Повеќе

  Тарифирање

  Пренос на број

  Брзо и едноставно!

  Преносливоста на број претставува промена на оператор и обезбедување право да го задржите постојниот број во исто нумеричко подрачје.

  Сè што треба да направите е да ги следите следниве чекори:

  1. Да ги подмирете сите отворени сметки кон постојниот оператор.

  2. Да поднесете барање за пренос на број во нашиот продажен салон или преку нашите партнери во земјата.

  Што понатаму?

  Потоа барањето се доставува до соодветниот оператор. Истиот во рок од 1 ден се произнесува по барањето. По одобрувањето на барањето Вие станувате наш претплатник. Со префрлувањето во Неотел, Ви останува истиот број како и порано! Доколку барањето е одбиено, имате можност повторно да ја започнете постапката.

  За повеќе информации јавете се на 02/ 55 11 112.

  null

  Домашни корисници  /  Уреди

  Домашни корисници  /  Мој Неотел

  Домашни корисници  /  Телевизија

  Што е neoTV?

  Нудиме нов концепт на интерактивна телевизија достапна не само на вашиот телевизор. Сега ви нудиме гледање на било кој смарт уред кога сакате од каде сакате!

  Што е neoTV?

  Нов концепт на интерактивна телевизија!

  Модерниот начин на живеење бара модерен пристап во гледањето телевизија. NeoTV го овозможува токму тоа. Освен што ги овозможува сите погодности од модерниот начин на гледање на телевизија, како што се паузирање, премотување и снимање на програмата во живо, вклучувајќи електронски програмски водич, neoTV сите овие бенефити ги нуди на кој и да е уред и насекаде каде што има интернет.

  k1

  Интерактивна телевизија

  NeoTV ги овозможува сите погодности што ги нуди IP телевизијата. Со неа може да паузирате, премотувате или да закажувате снимање на програмата во живо преку електронскиот програмски водич (EPG). Секако вклучени се опциите за родителска контрола, снимки со целата програма од националните канали од последните три дена како и можност за слушање радио станици. Она што ја прави уште подобра оваа можност е што на еден телевизор може да има повеќе профили со различни подесувања, така што според тоа кој е најавен на neoTV апликацијата во омилени канали ќе се прикажуваат оние програми кои корисникот ги избрал.

  Модерен уред за највпечатливо искуство

  NeoTV користи Android™ базиран уред кој нуди напредни можности и гледањето телевизија го поставува на едно повисоко ниво. Истиот работи како за новите LCD телевизори така и за старите CRT телевизори. Базиран на Android™ платформата neoTV уредот овозможува инсталација на сите апликации кои ги користите и на вашиот мобилен. Уредот е целосно отворен и секоја посакувана апликација од Google Play Store може да ја преземете и да ја користите.

  ured-interaktivna-televizija

  Сакате повеќе информации?

  Јавете се на 02/55 11 155 или оставете контакт број во полето
  ТВ канали

  Направивме селекција од најгледаните канали без притоа да гледаме на бројката на канали како квалитет на neoTV туку квалитетот на каналите како карактеристика која ќе не направи различни од останатите.

  Пакет канали: Основен +

  Македонски канали

  HD

  250px-Logo_of_the_Macedonian_Television_2012.svg

  250px-Logo_of_the_Macedonian_Television_2012_-_second_channel.svg
  2000px-Logo_of_Kanal_5.svg
  HD

  2000px-Logo_of_Sitel.svg

  HD

  alfa-tv-mk

  24_vesti_logo

  HD

  telma_logotip_kirilica_pozitiv_rgb_1_converted

  HD

  tv-nova

  HD

  Alsat_M.svg

  HD

  Shenja logokanal5plusSitel-3mktv3nasa-tv-logo
  tvkoha1*

  HD


  Tera televizija LOGO transparent KOCKA*

  Спортски канали

  SK_1_RGB

  HD

  SK_2_RGB

  HD

  SK_3_RGB

  SK_GOLF_RGBLov i ribolov

  Филмски канали

  MK

  FOX

  MK

  MK

  MK

  logos-big_0038_FOX-CRIME_Logo-COLOR-200x113

  MK

  Музички канали

  2000px-MTV_Dance.svg2000px-MTV_Hits.svgMtv_rocks.svgVh1_classicVH1_logo.svg
  Trace_Urban_logo_2010.svggrand_logo_3dFIGHTBOX_HD_stary_font

  Забавни канали

  MK

  24-kitchen

  MK

  travelchannel_nieuwlogo

  MK

  Tlc_logo_discovery.svg

  HD

  TraceSSLogo

  HD

  arte-hd

  Детски канали

  Cartoon_Network_logo.svg
  Boomerang_2014_logo.svg
  ctv_orlando-kids_s
  MK

  da_vinci_learning_630x355

  MINI-ULTRA
  Nickelodeon_logo
  nickjr-logo-200x200
  ULTRA
  jimjam-logo

  Документарни канали

  MK

  National-Geographic-logo

  MK

  DSC_pos

  MK

  2000px-Nat_Geo_Wild_Variante_Logo.svg

  MK

  animal-planet-logo

  MK

  Viasat_history

  MK

  viasat-explorer

  MK

  viasat-nature-logo

  HD

  Russia_Today_Doc_HD

  Интернационални канали

  cnn-logo-square
  filmbox_plus_cz
  HD

  france-2-hd

  rai-uno
  rai-duo
  sat-1
  Russia_24
  RTR_Planeta
  Logo_of_TRT1_(Türkiye_Radyo_Televizyon).svg
  RTL Television

  Регионални канали

  HD

  N1teleLogo

  Logo_HRT.svgbnt_worldLogo_HRT.svgbnt_worldRadio-Televizija-Srbije-Logo.svgal-jazeera-logo

  Дополнителни пакети на канали

  Дигиталб Basic пакет

  100 ден./мес.*

  filmbox_plus_cz
  HD

  HD

  FBExtraHD_logo

  FIGHTBOX_HD_stary_font

  Filmbox_arthouse_pl

  DOCUBOX_HD

  360_Tune_Box_Black
  EROX_HD

  EROXXX_HD_CMYK
  EROX_HD
  EROX_HD

  HD

  Дигиталб Family пакет

  250 ден./мес.*

  HD

  filmbox_plus_cz

  HD

  FASHIONBOX_HD

  HD

  FASTandFUNBOX_HD

  FBExtraHD_logo

  FIGHTBOX_HD_stary_font

  FBExtraHD_logo

  Filmbox_arthouse_pl

  DOCUBOX_HD

  360_Tune_Box_Black
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  Дигиталб Total пакет

  350 ден./мес.*

  HD

  filmbox_plus_cz

  HD

  filmbox_plus_cz

  HD

  FASHIONBOX_HD

  HD

  FASTandFUNBOX_HD

  FBExtraHD_logo

  FBExtraHD_logo

  FIGHTBOX_HD_stary_font

  Filmbox_arthouse_pl

  DOCUBOX_HD

  360_Tune_Box_Black
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  EROX_HD
  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  Филмбокс пакет

  Пакетот е вклучен во:
  neoTrio Fix Optima, neoTrio Fix Ultra, neoTrio Fiber Optima, neoTrio Fiber Ultra
  250 ден./мес.

  filmbox_plus_cz
  HD

  FASHIONBOX_HD

  HD

  FASTandFUNBOX_HD

  HD

  FBExtraHD_logo

  HD

  FIGHTBOX_HD_stary_font

  Filmbox_arthouse_pl
  HD

  DOCUBOX_HD

  360_Tune_Box_Black
  EROX_HD

  HD

  EROXXX_HD_CMYK

  HD

  – Канали со HD резолуција

  MK

  – Канали со титлуван превод на македонски

  *Активирањето на дополнителните ТВ пакети се врши со потпишување на Анекс на Договорот во продажен салон. Времетраењето на користењето на дополнителните пакети минимум е 1 (еден) месец. Дополнителните ТВ пакети може да ги приклучи секој корисник кој има склучено договор за неоТрио пакет. Доколку се деактивираат предвремено, претплатникот е обврзан да плати го плати целиот месец. Дополнителните ТВ пакети целосно или делумно содржински може да се менуваат во текот на траењето на договорот, зависно од понудата на Неотел и зависно од склучените договори со имателите на правата за каналите, зависно од законската регулатива и слично. Digitalb пакетите се достапни само на еден уред (НеоТВ set top box). Доколку Претплатникот сака да користи на дополнителен уред (НеоТВ set top box), треба да купи уште еден дополнителен Digitalb пакет. Digitalb пакетите не се достапни на паметните уреди (Смартфон или таблети).