Преносен WiMAX интернет


White0 ден.*/мес. Blue490 ден./мес. Orange990 ден./мес.

Повеќе... Повеќе... Повеќе...
Вклучен месечен сообраќај колку трошиш толку плаќаш 20 GB 60 GB
Цена зa надминат сообраќај 50 ден./1 GB

50 ден./1 GB

50 ден./1 GB

Брзина на пристап 4G 4G 4G
Активирање веднаш YES YES YES
Проверка на потрошен интернет сообраќај YES YES

YES

24 часовна техничка поддршка YES YES YES
Избор на уред за поврзување

YES

YES

YES

7 дена тест период

YES

YES

YES