Преносен WiMAX интернет


White0 ден*/месечно

Blue490 ден/месечно Orange990 ден/месечно

Повеќе... Повеќе... Повеќе...
Вклучен месечен сообраќај колку трошиш толку плаќаш 20 GB 60 GB
Цена зa надминат сообраќај 50 ден/GB со ддв

50 ден/GB со ддв

50 ден/GB со ддв

Брзина на пристап 4G 4G 4G
Активирање веднаш YES YES YES
Проверка на потрошен интернет сообраќај  YES  YES

YES 

24 часовна техничка поддршка YES YES YES
Избор на уред за поврзување 

YES

YES

YES

7 дена тест период

YES

YES

YES