Домашни корисници  /  Интернет

Интернет со огромни брзини, со кој симнувањето и сурфањето ќе биде беспрекорно.

Net 20

neoNet LTE

 • Брзина до 20 Mbps / 2 Mbps (download/upload)*
 • 1000 GB вклучен интернет сообраќај**
 • Вклучен WiFi рутер
 • Динамичка IP адреса

neoPhone

 • Неограничени разговори во мрежата на Neotel
 • Идентификација на повик (CLIP) – бесплатно
 • Повици на итни броеви (192, 193, 194, 195) – бесплатно
 • Интервал на тарифирање на 1 минута по редовен ценовник
 • Пренос на број – бесплатно

Дополнителни услугиДостапност на пакетот

 • Скопје – Неотел Продажен Салон: 02/55 11 155
 • Скопје – Анхоч ТЦ Буњаковец: 02/3217-528
 • Скопје – Анхоч Веро Центар: 02/3232-632
 • Скопје – Анхоч City Mall: 02/3051-340
 • Скопје – Анхоч ТЦ Рамстор: 02/3119-881
 • Скопје – Анхоч ТЦ Бисер: 02/2451-407
 • Скопје – Анхоч ГТЦ: 02/3215-068
 • Надомест за инсталација со екипа на Neotel – 1.490 ден.
 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина на претплатникот – 1.416 ден.
*Брзината на интернет пристапот не е загарантирана и истата може да зависи од повеќе фактори како што се: јачината на сигналот, оддалеченоста од базната станица, бројот на корисници кои ја користат базната станица, брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на интернет мрежата, конфигурацијата на уредот од кој пристапува претплатникот и други фактори.
Максимална брзина за пренос на податоци: 20 Mbps download /2 Mbps upload.
Просечна брзина за пренос на податоци: 10 Mbps download/1 Мbps upload.
Минимална брзина за пренос на податоци: 2 Mbps download /256 Кbps upload.
**По надминувањето на интернет сообраќајот вклучен во пакетот, брзината на пристап се намалува на 2/2 Мbps.
Во пакетите е вклучена 1 линија за фиксна телефонија со 1 говорен канал. Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно. Постапката за пренесување број од мрежата на друг Оператор во мрежата на Неотел е опишана ТУКА.
1Брза инсталација – корисникот подигнува опрема при потпишувањето на договорот и веднаш може да ја инсталира.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите net претплати

БРЗА ИНСТАЛАЦИЈА

Корисникот ја подигнува опремата при потпишување на договор и веднаш може да ја инсталира и да ја користи услугата.

24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За било какви проблеми со услугата достапна е 24 часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ВКЛУЧЕНИ БЕСПЛАТНИ РАЗГОВОРИ

Со сите пакети добивате неограничени бесплатни разговори во мрежата на Neotel.

790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Net 20

790 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
Препорачано
1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Net 20

1.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден. со ДДВ

Net 20

1.290 ден./мес.*
Еднократен надомест: 1.490 ден. со ДДВ
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме