Телефонија  /  Тарифирање

Тарифирање


ЛОКАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,4 ден. 0,47 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 0,95 ден. 1,12 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 0,55 ден. 0,65 ден.

НАЦИОНАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,85 ден. 1 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 1,5 ден. 1,77 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 1 ден. 1,18 ден.
ПОВИЦИ КОН МОБИЛНИ БРОЕВИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
T-Mobile, ONE, VIP – преку цел ден 6,8 ден. 8,02 ден.

*Цената важи зависно од избраниот пакет. Прикажаните цени се за минута разговор. Времетрање на тарифи: нормална 08:00 – 20:00 – евтина 20:00 – 08:00. Тарифите кон останатите држави кои не се прикажани во табелите можете да ги погледнете ТУКА.


ЦЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ – ПОПУЛАРНИ ЗЕМЈИ
Кон фиксни мрежи Кон мобилни мрежи
Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ
САД 5 ден. 5,9 ден. 5 ден. 5,9 ден.
Канада 5 ден. 5,9 ден. 5 ден. 5,9 ден.
Австралија 5 ден. 5,9 ден. 24 ден. 28,32 ден.
Нов Зеланд 8 ден. 9,44 ден. 33 ден. 38,94 ден.
Албанија 8 ден. 9,44 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Србија 8 ден. 9,44 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Хрватска 8 ден. 9,44 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Бугарија 5 ден. 5,9 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Грција 5 ден. 5,9 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Германија 5 ден. 5,9 ден. 22 ден. 25,96 ден.
Велика Британија 5 ден. 5,9 ден. 22 ден. 25,96 ден.
Италија 5 ден. 5,9 ден. 22 ден. 25,96 ден.
Франција 5 ден. 5,9 ден. 22 ден. 25,96 ден.
Русија 5 ден. 5,9 ден. 22 ден. 25,96 ден.
Словенија 5 ден. 5,9 ден. 18 ден. 21,24 ден.
Турција 8 ден. 9,44 ден. 18 ден. 21,24 ден.

Тарифирање

Тарифирање

Тарифирање

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме