Дедициран интернет пристап

ДЕДИЦИРАН ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП
ПРЕКУ ИЗНАЈМЕН ОПТИЧКИ ВОД (POINT TO POINT)

Сите успешни компании имаат потреба од едноставна интернет комуникација со клиентите, партнерите, вработените, интернет поддршка за функционирање на системите и апликациите, кои воедно го помагаат и олеснуваат работењето во целост. Како поддршка за сигурен, моќен, безбеден и доверлив начин за развој на Вашата компанија потребна Ви е брза и квалитетна интернет конекција, достапна 24 часа, без прекини, која ќе Ви овозможи да добивате непречен проток на информации со кои полесно и побрзо ќе можете да се посветите на квалитетот на Вашите услуги и продукти.

Интернет услугите кои ги нуди Неотел, се одликуваат со супериорен квалитет, кој е резултат на технолошката инфраструктура на компанијата, базирана на високо реномирана опрема. Tие се состојат од микс од Тиер 1 и Тиер 2 упстрим Оператори, како и од многубројните пиринг врски, кои компанијата ги има со најпознатите пиринг центри во Европа. Високата достапност на интернет услугите се должи на многубројните меѓународни поврзувања, кои се независни патеки, овозможувајќи 100% достапност на сервисот. Дедицираниот интернет пристап (DIA) нуди дигитална перманентна point-to-point комуникација и симетрична дедицирана и физичка конекција од деловниот корисник до Неотел.

Карактеристики на услугата

• Сопствена оптичка инфраструктура
• Договор за ниво на услуга (SLA)
• Симетричен пристап (download/upload) со брзини од 0,5 Мbit/s до 100 Мbit/s
• Неограничен сообраќај
• 24-часовна техничка поддршка
• Дополнителна безбедносна поддршка
• Е-адреси
• IP статички адреси
• Мониторинг за интернет сообраќај
• Загарантирани перформанси за доцнење (Round trip)

 

Побарајте понуда

Јавете се на
(02) 55 11 188
или оставете податоци за ние да ве контактираме

Дедициран интернет пристап

Дедициран интернет пристап

Дедициран интернет пристап

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме