Формуларот е наменет за сите инвеститори на објекти во градба кои се заинтересирани за поставување на телекомуникациска инфраструктура од НЕОТЕЛ во објектот. НЕОТЕЛ врз основа на податоците во формуларот ќе започне со активности за поврзување на објектот и потоа инвеститорите ќе бидaт контактирани од страна на НЕОТЕЛ и ќе им бидат објаснети следните потребни чекори. Пополнувањето на формуларот не значи никаква обврска за инвеститорот.

Барање за поврзување на објект

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]