Интернет  /  Интернет симетричен пристап

Симетричен интернет пристап

Симетричен интернет пристап

Симетричен интернет пристап е најприкладен за корпоративни клиенти на коишто им е потребна конекција со огромна брзина, неограничен трансфер на податоци, стабилност и скалабилност. Технологијата на достапност е или оптичка или point-to-point со радиолинкови. Симетричната брзина на upload и download е гарантирана.

Дознајте повеќе на
(02) 55 11 188
или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме
ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕРВИСОТ

НЕОГРАНИЧЕНИ БРЗИНИ

Вие ја одредувате потребната брзина. Користите колку што ви е потребно. Нудиме брзини до 1 Gbit.

ЗАГАРАНТИРАНИ БРЗИНИ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година се без еднократен надомест.

НЕОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ

Тарифирање по измината секунда кое со сигурност ќе ги намали вашите трошоци за разговори до 50% од целосната сметка.

ДОГОВОР ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA)

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

СТАТИЧНИ IP АДРЕСИ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

Симетричен интернет пристап

Симетричен интернет пристап

Симетричен интернет пристап

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме