Нова корпоративна страна на Neotel

Со цел да се доближи до корисниците, Неотел денес ја стави во функција својата нова корпоративна интернет страна. Истата ќе овозможи поедноставен современ приказ на услугите кои ги нуди и истовремено ќе ги доближи до своите корисници. Со развојот на истата ќе се овозможат дополнителни функционалности кои ќе го олеснат корисничкото искуство.
Nova korporativna strana

Нова корпоративна страна на Neotel

Нова корпоративна страна на Neotel

Нова корпоративна страна на Neotel

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме