Телефонија  /  Пакети

Она по што се разликуваме е тарифирањето по секунда кое ќе ви овозможи двојно да ги намалите месечните сметки за телефонски разговори.

Пакети

Идеални решенија за ефикасна комуникација како
и квалитетна врска со вашите деловни партнери

PSTN линија

Услугата самостојна фиксна ИП телефонија е достапна само за корисници кои имаат интернет пристап од Неотел преку оптика.

ISDN BRI 2

Наменета е за средни компании кои имаат потреба од повеќе од еден говорен канал истовремено за дојдовни и појдовни повици. Основната ISDN BRI услуга е со два истовремени говорни канали и секој следен чекор е зголемување за два нови говорни канали.

ISDN PRI 30

Наменета е за големи компании кои имаат потреба од голем број на говорни канали за истовремено опслужување на дојдовни и појдовни повоци. ISDN PRI услугата обезбедува вкупно 30 истовремени говорни канали.

 

 • Истовремени говорни канали
 • Тарифирање по секунда
 • DDI (Direct Dial-In)
 • Еднократен надом. за 24/12 мес.
 • Месечна претплата

PSTN

 • 1
 • 0 ден.
 • 250 ден./мес.*

ISDN BRI 2

 • 2
 • 1.000/2.500 ден.
 • 450 ден./мес.*

ISDN PRI 30

 • 30
 • 20.000/45.000 ден.
 • 5.000 ден./мес.*
*Цените се без вклучен 18% ДДВ и се за договор склучен на 1 година или 2 години.

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме