Табела за е-пошта

E-пошта вклучена во веб хостинг пакетите

 

 • Број на е-сандачиња(1)
 • Големина на е-сандаче(2)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Веб пристап(5)
 • Веб адмиинистрација(5)
 • Претплата за дополнително сандаче/годишно(15)

Basic

 • 10
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Optima

 • 20
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Ultra

 • 30
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*
*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

Заеднички хостинг на Windows/Linux сервер

Basic

 • 10 е-сандачиња
 • 100MB големина на сандаче
 • smtp/pop3/IMAP

Основна администрација

Табела за е-пошта

Табела за е-пошта

Табела за е-пошта

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме