Табела за neoTV за бизнис

NEOTV ЗА ДЕЛОВНИ КОРИСНИЦИ

 

  • Вклучен канали
  • neoTV на 2 смарт уреди
  • neoTV на компјутер
  • Претплата за договор на на неопределено
  • Претплата за договор на 1 год.
  • Претплата за договор на 2 год.

Start

Optima

*За да приклучи neoTV на пакетот како допоплителна услуга, времетраењето на основниот пакет мора да биде минимум 12 месеци. Не може да се приклучи дополнителна услуга neoTV за договор на неопределено време.

Табела за neoTV за бизнис

Табела за neoTV за бизнис

Табела за neoTV за бизнис

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме