Cinesquare

Videotekë me më shumë se 100 përmbajtje me përkthim në gjuhën maqedonase.

Cinesquare

VIDEOTEKË E PASUR

Bazë e pasur e filmave dhe dokumentarëve nga kontinenti evropian.

PËRKTHIM MAQEDONAS

E gjithë përmbajtja e videotekës së Cinesquare është me përkthim në gjuhën maqedonase

PAGESË E MENJËHERSHME

Përmbajtja e huazuar paguhet menjëherë me kartelë elektronike.

Ndiq 30 ditë falas!

Aktivizo aplikacionin Cinesquare të neoTV dhe ndiq filma 30 ditë falas.

NDIQ 30 DITË FALAS!

Aktivizo aplikacionin Cinesquare të neoTV dhe ndiq filma 30 ditë falas.

Si të aktivizosh Cinesquare të neoTV?