Internet  /  neoNET WiMAX

Me pakot neoNet WiMAX, tanimë nuk është me rëndësi ku e shfrytëzoni internetin. Tani, pa ndonjë procedurë të veçantë, zhvendosni antenën në lokacion tjetër dhe surfoni pa kufizim.

Net 300

neoNet WiMAX

 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti i përshirë prej 300 GB**
 • Mundësi për zhvendosjen e antenës së internetit në lokacion tjetër
 • IP adresë dinamike

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
 • Çmimi për zhvendosje të antenës së jashtme – 1.770 den.
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
*Shpejtësia e qasjes së internetit nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca prej stacionit të bazës, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë stacionin e bazës, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i kompjuterit dhe faktorë të tjerë.
Shpejtësia maksimale për bartjen e të dhënave: 10 Mbps download /1 Mbps upload.
Shpejtësia mesatare për bartjen e të dhënave: 3-6 Mbps download/512 Kbps upload.
Shpejtësia minimale për bartjen e të dhënave 1 Mbps download /128 Кbps upload.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 256/256 Kbps.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

LINJË TELEFONIKE ME PAGESË MINIMALE PLOTËSUESE

Me parapagim minimal prej vetëm 60 den. në muaj, mund të përfshini telefoni fikse në kuadër të pakos.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

NDOSHTA DO T’JU INTERESOJË

1.190 den./ në muaj.

Më shumë

neoTrio Fix Start

 • 80 TV kanale (15 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Internet i pakufizuar
950 den./ në muaj.

Më shumë

Net 300 + Phone

 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB trafik interneti
 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
1.390 den./ në muaj.

Më shumë

Fiber 50/50

 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB trafik interneti
 • Ruter i përfshirë me WiFi
890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 300

890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
990 den./ në muaj.
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 300

990 den./ në muaj.
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.190 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.

Net 300

1.190 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме