ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE
Ndaj rrjeteve fikse Ndaj rrjeteve celulare
Pa TVSH 18% Me TVSH 18% Pa TVSH 18% Me TVSH 18%
SHBA 5 den. 5,9 den. 5 den. 5,9 den.
Kanada 5 den. 5,9 den. 5 den. 5,9 den.
Australi 5 den. 5,9 den. 24 den. 28,32 den.
Zelanda e Re 8 den. 9,44 den. 33 den. 38,94 den.
Shqipëri 8 den. 9,44 den. 18 den. 21,24 den.
Serbi 8 den. 9,44 den. 18 den. 21,24 den.
Kroaci 8 den. 9,44 den. 18 den. 21,24 den.
Bullgari 5 den. 5,9 den. 18 den. 21,24 den.
Greqi 5 den. 5,9 den. 18 den. 21,24 den.
Gjermani 5 den. 5,9 den. 22 den. 25,96 den.
Britani e Madhe 5 den. 5,9 den. 22 den. 25,96 den.
Itali 5 den. 5,9 den. 22 den. 25,96 den.
Francë 5 den. 5,9 den. 22 den. 25,96 den.
Rusi 5 den. 5,9 den. 22 den. 25,96 den.
Slloveni 5 den. 5,9 den. 18 den. 21,24 den.
Turqi 8 den. 9,44 den. 18 den. 21,24 den.

*Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë.

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE

ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме