neoNet + Phone  /  Net + Phone

Net 300 + Phone

neoNet WiMAX

 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti i përshirë prej 300 GB**
 • Ruter i përfshirë me WiFi
 • Mundësi për zhvendosjen e antenës së internetit në lokacion tjetër.

neoPhone

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Interval i tarifimit në 1 minutë sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Bartja e numrit – falas

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
 • Çmimi për zhvendosje të antenës së jashtme – 1.770 den.
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
*Shpejtësia e qasjes së internetit nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca prej stacionit të bazës, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë stacionin e bazës, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i kompjuterit dhe faktorë të tjerë.
Shpejtësia maksimale për bartjen e të dhënave: 10 Mbps download /1 Mbps upload.
Shpejtësia mesatare për bartjen e të dhënave: 3-6 Mbps download/512 Kbps upload.
Shpejtësia minimale për bartjen e të dhënave 1 Mbps download /128 Кbps upload.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 256/256 Kbps.

Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) prej serisë së Neotel-it falas ose mund ta bartë numrin e vet ekzistues prej rrjetit të një operatori tjetër, falas.
Procedura për bartjen e numrit prej rrjetit të Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar KËTU..

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot neoTrio fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

NDOSHTA DO T’JU INTERESOJË

1.190 den./ në muaj.

Më shumë

neoTrio Fix Start

 • 80 TV kanale (15 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Internet i pakufizuar
1.090 den./ në muaj.

Më shumë

Fiber 40/40 + Phone

 • Shpejtësia deri në 40 Mbps / 40 Mbps
 • 300 GB trafik interneti
 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
 • PROMOVIM!
490 den./ në muaj.

Më shumë

Mobile WiMAX Blue

 • 20 GB internet portativ
 • Deri në 20 Mbps / 5 Mbps
950 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 300 + Phone

950 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.050 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Net 300 + Phone

1.050 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.250 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.

Net 300 + Phone

1.250 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме