Pako 150

Pako 150

Kohëzgjatja e kontratës 2 vite 1 vit E papërcaktuar
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel-it – në 3 muajt e parë 3 muajt e parë – Pa kufizime 3 muajt e parë – Pa kufizime 3 muajt e parë – Pa kufizime
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel-it në periudhën e mbetur të kontratës 200 minuta 200 minuta 200 minuta
Biseda të përfshira ndaj operatorëve tjerë fiks 100 minuta 100 minuta 100 minuta
Kompensim i njëfishtë Promovim 0 den.* 1.000 den. 1.900 den.
Parapagim mujor
177 den.
177 den.
177 den.
Çmimet e paraqitura janë me TVSH të përfshirë prej 18%.
Oferta promovuese 0 denarë për kompensim të njëfishtë për PAKON 150 vlen deri më 30.12.2016.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме