Pako 300

Pako 300

Kohëzgjatja e kontratës 2 vite 1 vit E papërcaktuar
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel-it në 6 muajt e parë Pa kufizime Pa kufizime Pa kufizime
Biseda të përfshira në rrjetin e Neotel-it në periudhën e mbetur të kontratës 400 min. 400 min. 400 min.
Biseda të përfshira ndaj operatorëve tjerë fiks 200 min. 200 min. 200 min.
Kompensim i njëfishtë 0 den. Promovim 0 den.* 1.900 den.
Parapagim mujor
354 den.
354 den.
354 den.
Çmimet e paraqitura janë me TVSH të përfshirë prej 18%.
ÇOferta promovuese 0 denarë për kompensim të njëfishtë për PAKON 300 vlen deri më 30.12.2016.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме