Telefoni  /  Bartja e numrit

Bartja e numrit

Shpejtë dhe thjeshtë!

Bartshmëria e numrit paraqet ndërrim të operatorit dhe sigurim të së drejtës për ta mbajtur numrin ekzistues në rajonin e njëjtë të numërimit.

Gjithçka që duhet të bëni është t’i ndiqni hapat si më poshtë:

1. T’i paguani të gjitha faturat e hapura ndaj operatorit ekzistues

2. Të parashtroni kërkesë për bartjen e numrit në sallonin tonë të shitjes ose përmes partnerëve tanë në vend.

Çka më tutje?

Pastaj kërkesa dërgohet te operatori përkatës. I njëjti, në afat prej 1ditëshprononcohet në lidhje me kërkesën. Pas miratimit të kërkesës, Ju bëheni parapaguesi ynë. Me kalimin në Neotel, Ju mbetet numri i njëjtë si edhe më parë! Nëse kërkesa është refuzuar, keni mundësi që ta filloni procedurën përsëri.

Për më shumë informata, paraqituni në numrin 02/ 55 11 112.

null
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме