Internet  /  neoNET Fiber

Fiber 60/60

neoNet Fiber

 • Shpejtësia deri në 60 Mbps / 60 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti i përshirë prej 800 GB*
 • Ruter i përfshirë me WiFi
 • IP adresë dinamike

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
*Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni i kompjuterit të parapaguesit dhe faktorë tjerë. Në qoftë se nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e përcaktuar në pako, operatori obligohet ta sigurojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 30 Mbps /30 Mbps në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastin kur nuk është tejkaluar trafiku i përfshirë i internetit.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 2 Mbps /2 Mbps.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

LINJË TELEFONIKE ME PAGESË MINIMALE PLOTËSUESE

Me parapagim minimal prej vetëm 60 den. në muaj, mund të përfshini telefoni fikse në kuadër të pakos.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

NDOSHTA DO T’JU INTERESOJË

1.790 den./ në muaj.

Më shumë

neoTrio Fiber Ultra

 • 90 TV kanale (22 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps/50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
 • 500 min. ndaj rrjeteve tjera
 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
1.690 den./ në muaj.

Më shumë

Fiber 60/60 + Phone

 • Shpejtësia deri në 60 Mbps/60 Mbps
 • 800 GB trafik interneti
 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
1.590 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 60/60

1.590 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.790 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 60/60

1.790 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.

Fiber 60/60

1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме