neoNet + Phone  /  Fiber + Phone

Fiber 60/60 + Phone

neoNet Fiber

 • Shpejtësia deri në 60 Mbps / 60 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti i përfshirë prej 800 GB**
 • Ruter i përfshirë me WiFi
 • IP adresë dinamike

neoPhone

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Tarifimi i 1 minute sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Bartja e numrit – falas

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
*Shpejtësia lineare për qasje në internet e shënon qarkullimin e përgjithshëm të të dhënave përmes linjës ADSL që mund të realizohet mbi të gjitha bazat, duke përfshirë internetin, telefoninë, televizionin. Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e ueb faqes në të cilën kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni i kompjuterit të përdoruesit, distanca prej prizës ADSL deri në infrastrukturën e rrjetit etj. Në rast se nuk mund të arrihet shpejtësia lineare e përcaktuar me pakon, Operatori obligohet ta mundësojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e ulët se 4 Mbps/512 Kbps (download/upload) në 95% të kohës gjatë një muaji.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 2 Мbps / 2 Мbps.

Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) prej serisë së Neotel-it falas ose mund ta bartë numrin e vet ekzistues prej rrjetit të një operatori tjetër, falas.
Procedura për bartjen e numrit prej rrjetit të Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar KËTU.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoNet + Phone

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot neoTrio fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

NDOSHTA DO T’JU INTERESOJË

1.690 den./ në muaj.

Më shumë

neoTRIO Fiber Optima

 • 90 TV kanale (22 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Pako Filmbox e përfshirë
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
1.790 den./ në muaj.

Më shumë

neoTRIO Fiber Ultra

 • 87 TV kanale (22 kanale HD)
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Pako Filmbox e përfshirë
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
 • 500 min. ndaj rrjeteve tjera
990 den./ në muaj.

Më shumë

Mobile WiMAX Orange

 • 60 GB trafik interneti/li>
 • Shpejtësia deri 20 Mbps / 5 Mbps
1.690 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 60/60 + Phone

1.690 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 60/60 + Phone

1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.

Fiber 60/60 + Phone

1.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме