neoTrio  /  neoTrio Fiber

Për ato që kanë nevojë për më shumë këtu janë pakot neoTrio Fiber me internet të pakufizuar me shpejtësi optike, televizion interaktiv neoTV dhe linjë telefonike falas.

neoTrio Fiber Start

televizion interaktiv neoTV

 • Pako televizive me deri në 80 kanale të përfshira (15 kanale HD)
 • Neotel Set Top Box me sistem operativ Android™ i përfshirë dhe qasje në të gjitha aplikacionet e preferuara nga Google Play
 • psione interaktive: Pauzim, incizim, ecje përpara dhe kthim prapa, përkujtues, incizime nga 3 ditëte fundit, kontroll prindëror
 • Mundësi për shikimin e neoTV në 2 aparate smart (smartfon ose tablet) kudo që të jetë
 • Мundësi për shikimin e neoTV në kompjuterin tuaj kudo që të jetë
 • Mundësi për kyçjen e tv aparatit të dytë plotësues (Neotel Set Top Box) – 100 den./ në muaj me TVSH
 • neoDisk – 6 orë hapësirë për incizim të programit drejtpërdrejt

neoNet Fix

 • Shpejtësi deri në 50 Mbps / 50 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • Ruter i përfshirë me WiFi
 • IP adresë dinamike

neoPhone

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Interval i tarifimit në 1 minutë sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Bartja e numrit – falas

Shërbime plotësuese

 • Kompensim për instalim me ekip të Neotel – 1.490 den.
 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.416 den.
*Shpejtësia lineare për qasje në internet e shënon qarkullimin e përgjithshëm të të dhënave përmes linjës ADSL që mund të realizohet mbi të gjitha bazat, duke përfshirë internetin, telefoninë, televizionin. Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e ueb faqes në të cilën kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni i kompjuterit të përdoruesit, distanca prej prizës ADSL deri në infrastrukturën e rrjetit etj. Në rast se nuk mund të arrihet shpejtësia lineare e përcaktuar me pakon, Operatori obligohet ta mundësojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e ulët se 4 Mbps/512 Kbps (download/upload) në 95% të kohës gjatë një muaji.
Në pakot është përfshirë 1 linjë për telefoni fikse me një kanal folës. Parapaguesi mund të fitojë numeracion (numër) prej serisë së Neotel-it falas ose mund ta bartë numrin e vet ekzistues prej rrjetit të një operatori tjetër, falas.
Procedura për bartjen e numrit prej rrjetit të Operatorit tjetër në rrjetin e Neotel-it është përshkruar KËTU.
**Oferta e promocionit vlen për marrëveshje të lidhur për 2 vite. Shfrytëzuesi ka të drejtë të zgjedhë dhe të shfrytëzojë një nga TV pakot plotësuese Digitalb Basic ose Filmbox. Në periudhën e promocionit, shfrytëzuesi ka të drejtë të shfrytëzojë një nga pakot, pa bërë gjatë kësaj ndryshim. Pas skadimit të periudhës falas, shërbimi plotësues do të vazhdohet në mënyrë automatike, me atë që do të faturohet në bazë mujore në përputhje me listën e çmimeve. Në rast se shfrytëzuesi nuk dëshiron të vazhdojë ta shfrytëzojë shërbimin plotësues, duhet ta anulojë 30 ditë përpara me kërkesë me shkrim. Oferta promovuese vlen deri me 15.7.2017.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Të përfshirë në të gjitha parapagesat neoTrio

NEOTV GJITHKUND ME JU!

Me çdo pako neoTrio fitoni mundësi për ta shfrytëzuar aplikacionin neoTV në dy aparate smart kudo që të jeni.

MINI KOMPJUTER

Pajisja Set top box përmes së cilës kënaqeni me televizorin tuaj tani fiton një funksion të ri. Me të fitoni një mini kompjuter me sistem operativ Android™dhe qasje në aplikacione të shumta prej në Google Play.

NEOTV EDHE NË LAPTOPIN TËND!

Krahas mundësisë për të shikuar në aparatin tuaj smart, mos lëshoni asgjë edhe atëherë kur jeni para kompjuterit tuaj.

TELEVIZION INTERAKTIV

Sot, shikimi i televizionit nuk mund të parafytyrohet pa opsionet e incizimit, pauzimit dhe ecjes përpara ose kthimit prapa të programit drejtpëdrejtë. Me neoTV të gjitha opsionet janë të përfshira në të gjitha pakot.

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

BISEDA FALAS TË PËRFSHIRA

Me të gjitha pakot neoTrio fitoni biseda falas të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it.

INTERNET I PAKUFIZUAR

Nuk ka nevojë të keni kujdes sa keni harxhuar trafik interneti. Të gjitha pakot neoTrio janë me trafik interneti të pakufizuar.

NDOSHTA DO T’JU INTERESOJË

1.190 den./ në muaj.

Më shumë

neoTrio Fiber Optima

 • 90 TV kanale (22 kanale HD)
 • Pako Filmbox e përfshirë
 • neoTV në 2 aparate smart
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • Internet i pakufizuar
490 den./ në muaj.

Më shumë

Mobile WiMAX Blue

 • 20 GB internet portativ
 • Deri në 20 Mbps / 5 Mbps
1.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio Fiber Start

1.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio Fiber Start

1.890 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
1.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den

neoTrio Fiber Start

1.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.490 den
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме