Internet  /  Office Fix + Phone

Office Fix PRO + Phone

neoNet Fix

 • Shpejtësia deri në 16 Mbps/1 Mbps (download/upload)*
 • Trafik – interneti i përfshirë
 • Ruter i përfshirë me WiFi

neoPhone

 • Një linjë telefonike me kanal folës – përfshirë në parapagesë
 • Linja telefonike plotësuese në kuadër të pakos – me pagesë plotësuese sipas listës së rregullt të çmimeve për telefoni
 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Neotel-it
 • Tarifimi i sekondës sipas listës së rregullt të çmimeve
 • Mundësi për ndërlidhjen e linjave telefonike në kuadër të pakos – deri në 5 linja
 • Identifikimi i thirrjes (CLIP) – falas
 • Thirrja e numrave urgjentë (192, 193, 194, 195) – falas
 • Bartja e numrit – falas

Е-sëndukë

 • 20 x е-sëndukë me domen neotel.net.mk (1GB për sënduk)

Ueb-hosting

 • 5 GB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting

televizion interaktiv neoTV

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj
  të parapaguesit – 1.200 den. pa TVSH
 • Çmimi për instalim me ekipe të Neotel-it = 1.263 den. pa TVSH.
 • Çmimi për zhvendosje të antenës së jashtme – 1.500 den. pa TVSH.
*Shpejtësia e qasjes në shërbimin e internetit mund të varet nga më shumë faktorë: shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit global të internetit, konfiguracioni kompjuterit të parapaguesit, distanca ndërmjet prizës ADSL dhe infrastrukturës së rrjetit etj. Në qoftë se nuk mund të arrihet shpejtësia e linjës e përcaktuar në kontratë, Operatori obligohet ta sigurojë shpejtësinë më të madhe të mundshme, me ç’rast shpejtësia minimale e qarkullimit të të dhënave nuk do të jetë më e vogël se 8 Mbps /512 Kbps (download/upload) në 95% të kohës gjatë një muaji, në rastin kur nuk është tejkaluar trafiku i përfshirë i internetit.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit për shfrytëzues afaristë

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

TARIFIMI SIPAS SEKONDAVE

Linjë telefonike me tarifim sipas sekondës së kaluar, që do t’ju mundësojë t’i zvogëloni harxhimet e juaja për biseda deri në 50%.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

3.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Office Fix PRO + Phone

3.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
4.190 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Office Fix PRO + Phone

4.190 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.
4.290 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH

Office Fix PRO + Phone

4.290 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме