Office Optima

neoNET WiMAX

 • Shpejtësia deri në 15 Mbps/1 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti i përshirë prej 300 GB*
 • Mundësi për zhvendosjen e antenës së internetit në lokacion tjetër

Е-sëndukë

 • 10 x е-sëndukë (100 MB për sënduk)

Ueb-hosting

 • 100 MB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting (me 30 GB trafik të përfshirë)

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren
  për mënjanim të defektit me faj të parapaguesit – 1.200 den. pa TVSH
 • Çmimi për trafikun e realizuar plotësues për 1 GB – 42,3 den. pa TVSH.
 • Çmimi për instalim me ekipe të Neotel-it = 1.263 den. pa TVSH.
 • Çmimi për zhvendosje të antenës së jashtme – 1.500 den. pa TVSH.
*Shpejtësia e qasjes së internetit nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca prej stacionit të bazës, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë stacionin e bazës, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i kompjuterit dhe faktorë të tjerë.
Shpejtësia maksimale për bartjen e të dhënave: 15 Mbps download /1 Mbps upload.
Shpejtësia mesatare për bartjen e të dhënave: 3-6 Mbps download/512 Kbps upload.
Shpejtësia minimale për bartjen e të dhënave 1 Mbps download /128 Кbps upload.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 256/256 Kbps.
Në qoftë se parapaguesi dëshiron të mbesë në shpejtësinë e njëjtë, shërbimi arkëtohet sipas çmimit të lartshënuar. Në trafikun plotësues i cili do të arkëtohet, bën pjesë edhe trafiku i realizuar nga ana e parapaguesit gjatë kohës kur ka qenë i limituar në 256 Kbps.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha pakot për shfrytëzuesit afaristë

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

2.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.

Office Optima

2.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
2.790 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.

Office Optima

2.790 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
2.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH.

Office Optima

2.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме