Office Ultra

neoNET WiMAX

 • Shpejtësia deri në 15 Mbps/1 Mbps (download/upload)*
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • Internet portativ me 20 GB trafik interneti**
 • Mundësi për zhvendosjen e antenës së internetit në lokacion tjetër

Е-sëndukë

 • 10 х е-sëndukë (100 MB për sënduk)

Ueb-hosting

 • 100 MB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting (me 30 GB trafik të përfshirë)

Shërbime plotësuese

 • Harxhime për intervenim në terren për mënjanim të defektit me faj
  të parapaguesit – 1.200 den. pa TVSH
 • Çmimi për trafikun e realizuar plotësues për 1 GB – 42,3 den. pa TVSH.
 • Çmimi për instalim me ekipe të Neotel-it = 1.263 den. pa TVSH.
 • Çmimi për zhvendosje të antenës së jashtme – 1.500 den. pa TVSH.
*Shpejtësia e qasjes së internetit nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca prej stacionit të bazës, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë stacionin e bazës, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i kompjuterit dhe faktorë të tjerë.
Shpejtësia maksimale për bartjen e të dhënave: 15 Mbps download /1 Mbps upload.
Shpejtësia mesatare për bartjen e të dhënave: 3-6 Mbps download/512 Kbps upload.
Shpejtësia minimale për bartjen e të dhënave 1 Mbps download /128 Кbps upload.
**Pas tejkalimit të trafikut të internetit të përfshirë në pakon, shpejtësia e qasjes zvogëlohet në 256/256 Kbps.Pas tejkalimit të trafikut te interneti portativ, shpejtësia e internetit NUK zvogëlohet dhe vazhdon me tarifim sipas çmimeve të lartshënuara. Trafiku i Vajmaksit fiks dhe Vajmaksit portativ nuk mund të kombinohen dhe trafiku i paharxhuar nuk mund të transferohet në muajin e ardhshëm.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha pakot për shfrytëzuesit afaristë

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

3.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
Promovim - Internet portativ i përfshirë prej 20 GB bashkë me modem USB.

Office Ultra

3.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
PROMOVIM!
4.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.

Office Ultra

4.490 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
4.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH.

Office Ultra

4.990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 1.263 den. pa TVSH.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме