Hostim  /  Hostim i përbashkët

Hostimi i përbashkët paraqet hostim të serverit të cilin e ndani me shfrytëzues tjerë, me ç'rast nuk keni qasje administrative në vetë serverin. Si shërbim, është i përshtatshëm për numrin më të madh të ueb faqeve personale, si edhe të ueb faqeve të vogla korporative.

Hostim i përbashkët

Hostimi i përbashkët i serverit Windows/Linux 1

Basic

 • 100 MB Hapësira për ueb hosting
 • 30 GB Trafiku mujor
 • 10 E-sënduk me 1GB
 • 360 den./në muaj.

3.900 den./në vit*


Porosit

Optima

 • 500 MB Hapësira për ueb hosting
 • 50 GB Trafiku mujor
 • 20 E-sënduk me 1GB
 • 630 den./në muaj.

6.800 den./në vit*


Porosit

Ultra

 • 1000 MB Hapësira për ueb hosting
 • 100 GB Trafiku mujor
 • 30 E-sënduk me 1GB
 • Ripërtëritje falas e domejn-it
 • 910 den./në muaj.

9.900 den./në vit*


Porosit

TË GJITHA PAKOT PËRFSHIJNË

SMTP/POP/IMAP

ADMINISTRATË TË UEB-it DHE QASJE NË UEB

BACKUP TË UEB FAQES

MBROJTJE FIREWALL

24/7 PËRKRAHJE TEKNIKE

REGJISTRIM FALAS I DOMEJN-IT

E-POSTA E PËRFSHIRË NË PAKOT PËR UEB HOSTING

 

 • Numri i е-sëndukëve(2)
 • Madhësia e e-sëndukut(3)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Qasje në ueb(5)
 • Administrata e ueb-it(6)
 • Parapagesa për sëndukun plotësues/në vit(7)

Basic

 • 10
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*

Optima

 • 20
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*

Ultra

 • 30
 • 1 GB
 • 120 den./në vit*
1. Për hostim të serverëve Linux, hostohen ueb aplikacione të krijuara në PHP, ndërsa për serverët Windows, në gjuhën programore ASP.

2. Numri i përgjithshëm i e-sëndukëve për domenin i cili është i përfshirë në pako.

3. Madhësia e sëndukut në e-postën.

4. smtp/pop3/IMAP (përfshin edhe qasje SSL), paraqet qasje të lejuar nëpërmjet protokolleve të theksuara pa asnjë kufizim, me mundësi për vendosjen e komunikimit të shifruar me serverin.

5. Ueb qasje në e-postën Tuaj nëpërmjet interfejsit bashkëkohor AJAX.

6. Administratë nëpërmjet ueb interfejsit ku mund të shtohen, të shlyhen dhe të rregullohen llogaritë e shfrytëzuesve. Ekziston mundësi për rregullimin e grupeve dhe filtrave për shfrytëzuesit.

7. Shfrytëzuesi mund të bashkëngjisë sënduk plotësues me pagesë plotësuese mujore e cila përkon me performancat e pakos që e shfrytëzon. Në rast se dëshiron sënduk plotësues me performanca më të mëdha, duhet që të migrojë me shërbimin në ndonjërin prej pakove më të avancuara dhe të blejë minimum 10 IP adresa.

Hostim i përbashkët

Hostim i përbashkët

Hostim i përbashkët

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме