E-posta pako të avancuara

E-posta pako të avancuara

Ju duhet pako PREMIUM?

 

 • Numri i е-sëndukëve(1)
 • Madhësia e e-sëndukut(2)
 • smtp/pop3/IMAP(3)
 • Qasje në ueb(4)
 • Administrata e ueb-it(5)
 • Kalendar(6)
 • Detyra(7)
 • Shënime(8)
 • Ditar(9)
 • Backup i e-sëndukut(10)
 • Sënduk plotësues(11)
 • Parapagesa mujore(12)

Basic

 • 10
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

1.190 den./në muaj.*


Porosit

Optima

 • 30
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

3.490 den./në muaj.*


Porosit

Ultra

 • 50
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

5.990 den./në muaj.*


Porosit

Pro

 • 100
 • 3 GB
 • 189 den./në muaj.*

11.990 den./në muaj.*


Porosit

*Çmimet vlejnë për kontratë për 1 vit dhe janë pa 18% TVSH të përfshirë.

IP ADRESA TË DEDIKUARA PËR E-POSTË

IP ADRESË STANDARDE

399 den./në muaj.*

Ky shërbim ofron shfrytëzim të adresës së veçantë për domenin përkatës.

IP ADRESË E AVANCUAR

599 den./në muaj.*

Ky shërbim ofron shfrytëzim të adresës së veçantë për domenin përkatës, vendosje të certifikatës “SSL”, si edhe nënshkrim përkatës të mesazhit me “DKIM/Domain Keys”. Certifikata mund të përpilohet nga ana e Neotel-it (self signed) ose mund të dërgohet nga shfrytëzuesi (certifikatë e vlefshme).

(1) Numri i përgjithshëm i e-sëndukëve për domenin i cili është i përfshirë në pako.

(2) Madhësia e sëndukut në e-postën.

(3) smtp/pop3/IMAP (përfshin edhe qasje SSL), paraqet qasje të lejuar nëpërmjet protokolleve të theksuara pa asnjë kufizim, me mundësi për vendosjen e komunikimit të shifruar me serverin.

(4) Ueb qasje në e-postën Tuaj nëpërmjet interfejsit bashkëkohor AJAX.

(5) Administratë nëpërmjet ueb interfejsit ku mund të shtohen, të shlyhen dhe të rregullohen llogaritë e shfrytëzuesve. Ekziston mundësi për rregullimin e grupeve dhe filtrave për shfrytëzuesit.

(6) Kalendar për organizim më të mirë të aktiviteteve dhe mundësi për ndarjen e të njëjtave me kolegët e Juaj.

(7) Evidencë për aktivitete të përfunduara ose rrjedhëse.

(8) Evidencë e shënimeve nga mbledhjet dhe ngjashëm.

(9) Krijimi i ditarit të aktiviteteve.

(10) Kopje rezerve e e-postës Suaj për 7 ditët e fundit kalendarik.

(11) Shfrytëzuesi mund të bashkëngjisë sënduk plotësues me pagesë plotësuese mujore e cila përkon me performancat e pakos që e shfrytëzon. Në rast se dëshiron sënduk plotësues me performanca më të mëdha, duhet që të migrojë me shërbimin në ndonjërin prej pakove më të avancuara dhe të blejë minimum 10 IP adresa.

(12) Parapagesa mujore është dhënë për Kontratë për 1 vit. Gjatë kohëzgjatjes së kontratës, lejohen migrime në pako të nivelit më të lartë të parapagesës një herë në muaj. Migrimet në pako të nivelit më të ulët të parapagesës nuk lejohen para skadimit të kontratës.

E-posta pako të avancuara

E-posta pako të avancuara

E-posta pako të avancuara

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме