Telefoni  /  Pako

Ajo për të cilën dallohemi është tarifimi sipas sekondave, gjë që do t'ju mundësojë t'i zvogëloni dyfish faturat mujore për bisedat telefonike.

Pako

Zgjidhje ideale për komunikim efikas si
edhe lidhje cilësore me partnerët tuaj afaristë.

Linja PSTN

Shërbimi IP telefoni autonome fikse është në dispozicion vetëm për shfrytëzuesit të cilët kanë qasje interneti prej Neotel-it nëpërmjet optikës.

ISDN BRI 2

I dedikuar për kompani të mesme të cilat kanë nevojë për më shumë se një kanal folës, njëkohësisht për thirrje hyrëse dhe dalëse. Shërbimi themelor ISDN BRI është me dy kanale të njëkohshme folëse dhe çdo hap i ardhshëm është rritje për dy kanale të reja folëse.

ISDN PRI 30

I dedikuar për kompani të mëdha të cilat kanë nevojë për numër të madh të kanaleve folëse për shërbim të njëkohshëm të thirrjeve hyrëse dhe dalëse. Shërbimi ISDN PI siguron gjithsej 30 kanale të njëkohshme folëse.

 

 • Kanale të njëkohshme folëse
 • Tarifimi sipas sekondave
 • DDI (Direct Dial-In)
 • Kompensim i njëfishtë për 24/12 muaj
 • Parapagesë mujore

PSTN

 • 1
 • 0 den.
 • 250 den./ në muaj.*

ISDN BRI 2

 • 2
 • 1.000/2.500 den.
 • 450 den./ në muaj.*

ISDN PRI 30

 • 30
 • 20.000/45.000 den.
 • 5.000 den./ në muaj.*
*Çmimet janë pa 18% TVSH të përfshirë dhe janë për kontratë të lidhur për 1 ose 2 vite.
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме