LAJME  /  Вести за домашни корисници

Faqja e re korporative e Neotel-it

Me qëllim që të afrohet te shfrytëzuesit, sot Neotel-i e vuri në funksion faqen e vet të re korporative të internetit. E njëjta do të mundësojë paraqitje më të thjeshtë bashkëkohore të shërbimeve që i ofron dhe njëkohësisht do t’i afrojë te shfrytëzuesit e vet. Me zhvillimin e të njëjtës, do të mundësohen funksionalitete plotësuese të cilat do ta lehtësojnë përvojën e shfrytëzuesve.
Nova korporativna strana

Faqja e re korporative e Neotel-it

Faqja e re korporative e Neotel-it

Faqja e re korporative e Neotel-it

Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме