White

Internet portativ WiMAX

  • Shpejtësia deri në /5 Mbps (download/upload)*
  • Nuk ka trafik interneti të kyçur – arkëtohet sipas sasisë së shfrytëzuar
  • Trafiku i parë i realizuar i internetit prej 1 GB arkëtohet 150 den. me TVSH të përfshirë. Çdo GB i ardhshëm arkëtohet nga 50 den. me TVSH të përfshirë**
  • 7 ditë periudhë testimi***
  • IP adresë dinamike

Modeme për përdorim

  • Modem WiMAX USB – 2.900 den. me TVSH të përfshirë.
  • Ruter portativ WiMAX – 5.490 den. me TVSH të përfshirë.
*Shpejtësia e qasjes së internetit nuk është e garantuar dhe e njëjta mund të varet prej më shumë faktorëve, siç janë: fuqia e sinjalit, distanca prej stacionit të bazës, numri i shfrytëzuesve që e shfrytëzojnë stacionin e bazës, shpejtësia e ueb faqes ku kërkohet qasje, ngarkimi i rrjetit të internetit, konfiguracioni i kompjuterit dhe faktorë të tjerë.
Shpejtësia maksimale për bartjen e të dhënave: 20 Mbps download /5 Mbps upload.
Shpejtësia mesatare për bartjen e të dhënave: 4-8 Mbps download/1 Мbps upload.
Shpejtësia minimale për bartjen e të dhënave: 1 Mbps download /128 Кbps upload.
**Nuk lëshohet faturë në rast se shfrytëzuesi nuk ka realizuar trafik interneti gjatë muajit.
***Pakoja është në dispozicion vetëm me kontratë në kohë të pacaktuar, me ç’rast shfrytëzuesi e blen aparatin.

PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit.

PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

7 DITË PERIUDHË TESTIMI

Për të gjitha pakot e internetit portativ takon periudhë testimi prej 7 ditësh, gjatë të cilave aparati mund të kthehet pa obligim për pagesë.

KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH
Sa shpenzon aq paguan.

White

0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH
0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH

White

0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH
0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH

White

0 den./ në muaj.*
Modem USB – 2.900 den. me TVSH
Ruter portativ – 5.490 den. me TVSH
Дознајте повеќе на (02) 55 11 155 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме