Internet  /  Office Fix + Phone

1.090 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Office Fix 100 + Phone

neoNET Fix
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • neoPHONE
 • Linjë telefonike falas
 • Tarifimi sipas sekondave
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Е-sëndukë
 • 5 x e-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 2 GB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • Më shumë
  1.690 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Office Fix 1000 + Phone

  neoNET Fix
 • Shpejtësia deri në 14 Mbps / 1 Mbps
 • 1000 GB trafik interneti
 • neoPHONE
 • Linjë telefonike falas
 • Tarifimi sipas sekondave
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Е-sëndukë
 • 10 x е-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 2 GB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • Më shumë
  3.990 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Office Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Shpejtësia deri në 16 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • neoPHONE
 • Linjë telefonike falas
 • Tarifimi sipas sekondave
 • I pakufizuar në rrjetin e Neotel-it
 • Е-sëndukë
 • 20 x e-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 5 GB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • Më shumë

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit për shfrytëzuesit afaristë


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  TARIFIMI SIPAS SEKONDAVE

  Linjë telefonike me tarifim sipas sekondës së kaluar, që do t'ju mundësojë t'i zvogëloni harxhimet e juaja për biseda deri në 50%.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  Internet  /  Office WiMAX

  1.090 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.

  Office Basic

  neoNET WiMAX
 • Shpejtësia deri në 15 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • E-sëndukë
 • 10 x е-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 100 MB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • Më shumë
  2.490 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.

  Office Optima

  neoNET WiMAX
 • Shpejtësia deri në 15 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB trafik interneti
 • Е-sëndukë
 • 10 x e-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 100 MB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • Më shumë
  3.990 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den. pa TVSH.
  Promovim - Internet portativ i përfshirë prej 20 GB bashkë me modem USB.

  Office Ultra

  neoNET WiMAX
 • Shpejtësia deri në 15 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • 20 GB internet portativ
 • E-sëndukë
 • 10 x е-sëndukë
 • Ueb-hosting
 • 100 MB hapësirë e përfshirë për ueb-hosting
 • PROMOVIM!
  Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë për 2 vite dhe në të njëjtat nuk është përfshirë edhe TVSH prej 18%.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit për shfrytëzuesit afaristë


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  Internet  /  Qasje simetrike në internet

  Qasje simetrike në internet

  Qasja simetrike në internet është më e përshtatshmja për klientë korporativë të cilëve u nevojitet ndërlidhje me shpejtësi marramendëse, me transferim të pakufizuar të të dhënave, me stabilitet dhe skalabilitet. Teknologjia e qasjes është ose optike ose point-to-point me radiolidhje. Shpejtësia simetrike e ngarkimit dhe shkarkimit (upload dhe download), është e garantuar.

  INFORMOHUNI MË SHUMË NË
  (02) 55 11 188
  OSE LINI NUMRIN TUAJ
  QË T’JU KONTAKTOJMË
  KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË SHËRBIMIT

  SHPEJTËSI TË PAKUFIZUARA

  Ju e caktoni shpejtësinë e nevojshme. Shfrytëzoni aq sa ju nevojitet. Ofrojmë shpejtësi deri në 1 Gbit.

  SHPEJTËSI TË GARANTUARA

  Aktivimi i të gjitha pakove të lidhura me kontratë për 1 dhe 2 vite, është pa kompensim të njëfishtë.

  TRAFIK I PAKUFIZUAR

  Tarifimi sipas sekondës së kaluar, që me siguri do t’i zvogëlojë harxhimet e juaja për biseda deri në 50% prej faturës së përgjithshme.

  KONTRATË PËR NIVELIN E SHËRBIMIT (SLA)

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it, keni kontroll të vazhdueshëm të trafikut të harxhuar.

  IP ADRESA STATIKE

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it, keni kontroll të vazhdueshëm të trafikut të harxhuar.