Internet  /  neoNET Fiber

990 den./ në muaj.*
Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 40/40

neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 40 Mbps / 40 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • Më shumë
  1.390 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 50/50

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 50 Mbps / 50 Mbps
 • 600 GB trafik interneti
 • Më shumë
  1.590 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fiber 60/60

  neoNet Fiber
 • Shpejtësia deri në 60 Mbps / 60 Mbps
 • 800 GB trafik interneti
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  LINJË TELEFONIKE ME PAGESË MINIMALE PLOTËSUESE

  Me parapagim minimal prej vetëm 60 den. në muaj, mund të përfshini telefoni fikse në kuadër të pakos.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  Internet  /  neoNET WiMAX

  Me pakot neoNet WiMAX, tanimë nuk është me rëndësi ku e shfrytëzoni internetin. Tani, pa ndonjë procedurë të veçantë, zhvendosni antenën në lokacion tjetër dhe surfoni pa kufizim.
  590 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 100

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • Më shumë
  890 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net 300

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB trafik interneti
 • Më shumë
  1.290 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Net PRO

  neoNet WiMAX
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  LINJË TELEFONIKE ME PAGESË MINIMALE PLOTËSUESE

  Me parapagim minimal prej vetëm 60 den. në muaj, mund të përfshini telefoni fikse në kuadër të pakos.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.

  Internet  /  neoNET Fix

  750 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fix 100

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 8 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB trafik interneti
 • Më shumë
  1.050 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fix 300

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB trafik interneti
 • Më shumë
  1.450 den./ në muaj.*
  Kompensim i njëfishtë: 0 den.

  Fix PRO

  neoNet Fix
 • Shpejtësia deri në 12 Mbps / 1 Mbps
 • Trafik interneti të pakufizuar
 • Më shumë
  * Çmimet e paraqitura janë për kontratë të lidhur për 2 vite dhe në të njëjtat është përfshirë edhe 18% TVSH.

  PËR TË GJITHA PARAPAGIMET

  Përfshirë në të gjitha parapagesat e pakove të internetit


  PËRKRAHJE TEKNIKE 24 ORËSH

  Për çfarëdo problemesh me shërbimin, në dispozicion është përkrahje teknike 24 orësh në numrin 02/55 11 111.

  AKTIVIM PA KOMPENSIM TË NJËFISHTË

  Aktivimi i të gjitha pakove me kontratë të lidhur prej 2 dhe 1 viti është pa kompensim të njëfishtë.

  RUTER PA TEL FALAS

  Ruteri pa tel falas është pjesë e pajisjes standarde që e fitoni. Instaloni rrjet pa tel dhe surfoni në cilindo aparat pa kufizime në cilëndo pjesë të shtëpisë suaj.

  KONTROLLIMI I TRAFIKUT TË HARXHUAR

  Rrini pa brenga! Me anë të portalit të Neotel-it keni kontroll të vazhdueshëm mbi trafikun e harxhuar.