Telefoni  /  Pako

Nëse nuk jeni shfrytëzues i WiMAX, telefonia fikse Neotel është në dispozicionin tuaj përmes numrit të madh të partnerëve (operatorëve kablovikë) të Neotel-it nëpër Maqedoni. Pakot në dispozicion përmes partnerëve tanë janë si më poshtë:
177 den./në muaj.

Pako 150

Biseda në rrjetin e Neotel-it
 • Të pakufizuara në 3 muajt e parë
 • 200 min. pas 3 muajvetë parë
 • Biseda ndaj operatorëve tjerë fiks
 • 100 minuta
 • Më shumë
  354 den./në muaj.

  Pako 300

  Biseda në rrjetin e Neotel-it
 • Promovim! Pa kufizime
 • Biseda ndaj operatorëve tjerë fiks
 • 200 min.
 • Më shumë

  Telefoni  /  Tarifimi

  THIRRJE LOKALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
  Në rrjetin e Neotel-it* 0,4 den. 0,47 den.
  Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 0,95 den. 1,12 den.
  Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 0,55 den. 0,65 den.

  THIRRJE NACIONALE Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
  Në rrjetin e Neotel-it* 0,85 den. 1 den.
  Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë normale 1,5 den. 1,77 den.
  Ndaj operatorëve tjerë fiks – tarifë e lirë 1 den. 1,18 den.
  THIRRJE NDAJ NUMRAVE CELULARË Çmime pa TVSH 18% Çmime me 18% TVSH
  T-Mobile, ONE, VIP – gjatë gjithë ditës 6,8 den. 8,02 den.

  *Çmimi vlen varësishtnga pakojae përzgjedhur. Çmimet e paraqitura janë për një minutë bisedë. Kohëzgjatja e tarifave: tarifa normale 08:00 – 20:00 – tarifa e lirë 20:00 – 08:00. Tarifat ndaj shteteve tjera të cilat nuk janë paraqitur në tabelat mund t’i shihni KËTU.

  ÇMIME TË BISEDAVE NDËRKOMBËTARE – VENDET POPULLORE
  Ndaj rrjeteve fikse Ndaj rrjeteve celulare
  Pa TVSH 18% Me TVSH 18% Pa TVSH 18% Me TVSH 18%
  SHBA 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
  Kanada 8,90 den. 10,5 den. 8,90 den. 10,5 den.
  Australi 8,90 den. 10,5 den. 33,05 den. 39 den.
  Zelanda e Re 8,90 den. 10,5 den. 44,92 den. 53 den.
  Shqipëri 11,86 den. 14 den. 15,25 den. 18 den.
  Serbi 11,86 den. 14 den. 25,42 den. 30 den.
  Kroaci 13,56 den. 16 den. 15,25 den. 18 den.
  Bullgari 8,90 den. 10,5 den. 11,86 den. 14 den.
  Greqi 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
  Gjermani 13,56 den. 16 den. 29,66 den. 35 den.
  Britani e Madhe 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
  Itali 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
  Francë 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
  Rusi 8,90 den. 10,5 den. 29,66 den. 35 den.
  Slloveni 8,90 den. 10,5 den. 25,42 den. 30 den.
  Turqi 13,56 den. 16 den. 25,42 den. 30 den.

  Telefoni  /  Bartja e numrit

  Shpejtë dhe thjeshtë!

  Bartshmëria e numrit paraqet ndërrim të operatorit dhe sigurim të së drejtës për ta mbajtur numrin ekzistues në rajonin e njëjtë të numërimit.

  Gjithçka që duhet të bëni është t’i ndiqni hapat si më poshtë:

  1. T’i paguani të gjitha faturat e hapura ndaj operatorit ekzistues

  2. Të parashtroni kërkesë për bartjen e numrit në sallonin tonë të shitjes ose përmes partnerëve tanë në vend.

  Çka më tutje?

  Pastaj kërkesa dërgohet te operatori përkatës. I njëjti, në afat prej 1ditëshprononcohet në lidhje me kërkesën. Pas miratimit të kërkesës, Ju bëheni parapaguesi ynë. Me kalimin në Neotel, Ju mbetet numri i njëjtë si edhe më parë! Nëse kërkesa është refuzuar, keni mundësi që ta filloni procedurën përsëri.

  Për më shumë informata, paraqituni në numrin 02/ 55 11 112.

  null