Optike internet

1.090 890 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 50

neoNet Fiber
Deri në 50 Mbps / 50 Mbps
5000 GB internet i përfshirë
Promovim!

Më shumë

1.790 1.590 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 100

neoNet Fiber
Deri në 100 Mbps / 100 Mbps
5000 GB internet i përfshirë
Promovim!

Më shumë

2.390 2.090 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 300

neoNet Fiber
Deri në 300 Mbps/300 Mbps
5000 GB trafik i përfshirë interneti
Promovim!

Më shumë

Optike internet + Televizion

1.490 1.290
den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio 50

neoTV
Deri në 92 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 50 Mbps / 50 Mbps
5000 GB internet i përfshirë
Promovim!

Më shumë

1.990 1.790 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio 100

neoTV
Deri në 92 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 100 Mbps / 100 Mbps
5000 GB internet i përfshirë
Promovim!

Më shumë

2.590 2.290 den./në muaj.*

neoTrio 300

neoTV
Deri në 92 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 300 Mbps/300 Mbps
1000 GB trafik i përfshirë interneti
Promovim!

Më shumë

Kontrolloni nëse ka optikë në shtëpinë tuaj