Optike internet

1.090 545 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 50

neoNet Fiber
Deri në 50 Mbps / 50 Mbps
5000 GB internet i përfshirë

Më shumë

1.790 895 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 100

neoNet Fiber
Deri në 100 Mbps / 100 Mbps
5000 GB internet i përfshirë

Më shumë

2.390 1.195 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

Fiber 300

neoNet Fiber
Deri në 300 Mbps/300 Mbps
5000 GB trafik i përfshirë interneti

Më shumë

Optike internet + Televizion

1.490 745
den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio 50

neoTV
Deri në 100 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 50 Mbps / 50 Mbps
5000 GB internet i përfshirë

Më shumë

1.990 995 den./në muaj.*

Kompensim i njëfishtë: 0 den.

neoTrio 100

neoTV
Deri në 100 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 100 Mbps / 100 Mbps
5000 GB internet i përfshirë

Më shumë

2.590 1.295 den./në muaj.*

neoTrio 300

neoTV
Deri në 100 TV kanale
neoTV në 2 aparate smart
Android TV aparat
neoNet Fiber
Deri në 300 Mbps/300 Mbps
1000 GB trafik i përfshirë interneti

Më shumë

Kontrolloni nëse ka optikë në shtëpinë tuaj