Интернет

Од интернет со огромни загарантирани брзини и статички IP адреси, до едноставен преносен интернет. Нудиме разни интернет решенија скроени според разните деловни потреби.

Повеќе

Телефонија

Лесно е да заштедите кога плаќате колку што ќе потрошите. Телефонија со тарифирање по секунда кое овозможува ефикасно намалување на месечните сметки и до 50%.

Повеќе

Дата центар

NeoDC Дата центарот е дизајниран според високите Tier 3+ стандарди. Toj е прв и единствен неутрален колокациски Дата центар во Македонија.

Повеќе

Поврзување

Со помош на соработката со нашите меѓународни партнери нудиме податочни поврзување низ цела Европа. Во државата овозможуваме поврзувања преку нашата високоразвиена мрежа.

Повеќе