Хостирање  /  Колокација

Колокација во neoDC Дата центар

  NeoDC е нов колокациски Дата центар, дизајниран според високите Tier 3+ стандарди. Toj е прв и единствен неутрален колокациски Дата центар во Македонија. Во него е поставена опрема според најсовремените технолошки стандарди, а во моментов е во процедура на сертифицирање според следниве ISO стандарди:

 • ISO 9001, ISO 27001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 14001

 

Дознај повеќе

Клучни предности на Дата центарот:

 • Високо достапен редундантен систем за напојување
 • Еколошки систем за противпожарна заштита
 • Интегриран и унифициран систем за амбиентални услови
 • Атрактивна и лесно достапна локација

 • Високо ниво на безбедност според меѓународни стандарди
 • Широк спектар на флексибилни услуги
 • Техничка поддршка 24/7
 • Поврзување на сите Интернационални и Национални Оператори

Хостирање  /  Заеднички хостинг

Заедничкото хостирање претставува хостирање на сервер кој го делите со други корисници, при што немате администраторски пристап до самиот сервер. Како услуга е подобен за најголемиот број на лични веб страници, како и мали корпорациски веб страници.

Заеднички хостинг на Windows/Linux сервер1

Basic

 • 100 MB Веб хостинг простор
 • 30 GB Месечен сообраќај
 • 10 Е-сандаче со 1GB
 • 360 ден./мес.

3.900 ден./год.*


Нарачај

Optima

 • 500 MB Веб хостинг простор
 • 50 GB Месечен сообраќај
 • 20 Е-сандаче со 1GB
 • 630 ден./мес.

6.800 ден./год.*


Нарачај

Ultra

 • 1000 MB Веб хостинг простор
 • 100 GB Месечен сообраќај
 • 30 Е-сандаче со 1GB
 • Бесплатна обнова на домејн
 • 910 ден./мес.

9.900 ден./год.*


Нарачај

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

SMTP/POP/IMAP

ВЕБ АДМИНИСТРАЦИЈА И ВЕБ ПРИСТАП

BACKUP НА ВЕБ СТРАНИЦАТА

FIREWALL ЗАШТИТА

24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМЕН

E-ПОШТА ВКЛУЧЕНА ВО ВЕБ ХОСТИНГ ПАКЕТИТЕ

 

 • Број на е-сандачиња(2)
 • Големина на е-сандаче(3)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Веб пристап(5)
 • Веб адмиинистрација(6)
 • Претплата за дополнително сандаче/годишно(7)

Basic

 • 10
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Optima

 • 20
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Ultra

 • 30
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*
1. За хостинг на Linux сервери се хостираат веб апликации направени во PHP, додека за Windows серверите во ASP програмски јазик.

2. Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

3. Големина на сандачето по е-пошта.

4. smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

5. Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

6. Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

7. Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

Хостирање  /  Дедициран сервер

Дедицираниот сервер е резервиран за еден корисник што овозможува користење на целиот капацитет на серверот и перформансите на истиот не зависат од останати корисници. Практично, тоа е изнајмување на сервер кој е поставен во нашиот Податочен центар.

Дедициран сервер Linux

Ви треба Windows сервер?

Start

 • X3430 тип на процесор
 • 4 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 500 GB* мес. сообраќај

9.300 ден./мес.*
9.750 ден./мес.*
10.390 ден./мес.*


Нарачај

Basic

 • E5504 тип на процесор
 • 6 GB RAM меморија
 • 2/160 GB простор на диск
 • 1.000 GB* мес. сообраќај

12.710 ден./мес.*
13.150 ден./мес.*
13.800 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • E5504 тип на процесор
 • 8 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 2.000 GB* мес. сообраќај

15.250 ден./мес.*
15.650 ден./мес.*
16.200 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • E5620 тип на процесор
 • 12 GB RAM меморија
 • 3/146 GB простор на диск
 • Unlimited subdomains

18.500 ден./мес.*
18.990 ден./мес.*
19.490 ден./мес.*


Нарачај

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ

АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРИСТАП

3 X IP АДРЕСИ

24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

24/7 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ НА НЕОТЕЛ

РЕСТАРТИРАЊЕ ПО ДОБИЕН НАЛОГ

Дополнителни услуги
Дополнителен сообраќај Backup на податоци преку FTP сервер
500 GB 750 ден. 15 GB 675 ден./год.
1.000 GB 1.500 ден. 30 GB 1.350 ден./год.
1.500 GB 2.250 ден. 50 GB 2.250 ден./год.
2.000 GB 3.000 ден. 100 GB 4.500 ден./год.
Основна администрација Дополнителна администрација
990 ден./мес.

1.990 ден./час без основна администрација

1.490 ден./час со основна администрација

Хостирање  /  E-пошта

E-пошта напредни пакети

Ви треба ПРЕМИУМ пакет?

 

 • Број на е-сандачиња(1)
 • Големина на е-сандаче(2)
 • smtp/pop3/IMAP(3)
 • Веб пристап(4)
 • Веб администрација(5)
 • Календар(6)
 • Задачи(7)
 • Белешки(8)
 • Дневник(9)
 • Backup на е-сандаче(10)
 • Дополнително сандаче(11)
 • Месечна претплата(12)

Basic

 • 10
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

1.190 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • 30
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

3.490 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • 50
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

5.990 ден./мес.*


Нарачај

Pro

 • 100
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

11.990 ден./мес.*


Нарачај

*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

ДЕДИЦИРАНИ ИП АДРЕСИ ЗА Е-ПОШТА

СТАНДАРДНА ИП АДРЕСА

399 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен.

НАПРЕДНА ИП АДРЕСА

599 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен, поставување на “SSL” сертификат како и соодветно потпишување на пораката со “DKIM/Domain Keys”. Сертификатот може да биде изгенериран од страна на Неотел (self signed) или пак доставен од корисникот (валиден сертификат).

(1) Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

(2) Големина на сандачето по е-пошта.

(3) smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

(4) Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

(5) Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

(6) Календар за подобра организација на активности и можност за споделување на истите со Вашите колеги.

(7) Евиденција за завршени или тековни активности.

(8) Евиденција на белешки од состаноци и сл.

(9) Креирање на дневник со активности.

(10) Резервна копија од Вашата е-пошта за последните 7 календарски денови.

(11) Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

(12) Месечната претплата е дадена за Договор на 1 година. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.

Хостирање  /  Регистрација на домен

Регистрација/обнова на домен

Неотел овозможува потполно решение за започнување на вашето претставување на интернет преку веб страница. Во Договор со МАРнет Неотел е официјален регистрар за МК домен зоната. Согласно Правилникот за организација и управување со врвниот македонски МК домен вршиме регистрација на нови домени, пререгистрација на постоечки домени како и обнова на веќе постоечки домени.
logo
Времетраење на договор Регистрација Обнова
.mk/.мкд
.com.mk
.net.mk
.org.mk
.edu.mk
.inf.mk
1 година 850 ден. 650 ден
2 години 1.480 ден. 1.280 ден.
3 години 2.090 ден. 1.890 ден.
4 години 2.680 ден. 2.480 ден.
5 години 3.250 ден. 3.050 ден.
6 години 3.800 ден. 3.600 ден.
7 години 4.330 ден. 4.130 ден.
8 години 4.840 ден. 4.640 ден.
9 години 5.330 ден. 5.130 ден.
10 години 5.800 ден. 5.600 ден.
*Цените се без вклучен ДДВ од 18%.

Хостирање  /  Аудио стриминг

Станете уште подостапни до вашите слушатели и започнете со професионален аудио стриминг кој ќе пристапи до вашата интернет публика.
Максимален број на слушатели во еден ист момент
Bitrate 100 200 300 400 500
64 kbps 1.490 ден. 1.790 ден. 1.990 ден. 2.190 ден. 2.490 ден.
128 kbps 1.590 ден. 1.890 ден. 2.090 ден. 2.290 ден. 2.590 ден.
256 kbps 1.690 ден. 1.990 ден. 2.190 ден. 2.390 ден. 2.690 ден.
*Цените се дадени како месечна претплата и не вклучуваат 18% ДДВ. Истите се дадени за договор на 1 година, како минимално траење на услугата.