Хостирање  /  Заеднички хостинг

Заедничкото хостирање претставува хостирање на сервер кој го делите со други корисници, при што немате администраторски пристап до самиот сервер. Како услуга е подобен за најголемиот број на лични веб страници, како и мали корпорациски веб страници.

Заеднички хостинг на Windows/Linux сервер1

Basic

 • 100 MB Веб хостинг простор
 • 30 GB Месечен сообраќај
 • 10 Е-сандаче со 1GB
 • 360 ден./мес.

3.900 ден./год.*


Нарачај

Optima

 • 500 MB Веб хостинг простор
 • 50 GB Месечен сообраќај
 • 20 Е-сандаче со 1GB
 • 630 ден./мес.

6.800 ден./год.*


Нарачај

Ultra

 • 1000 MB Веб хостинг простор
 • 100 GB Месечен сообраќај
 • 30 Е-сандаче со 1GB
 • Бесплатна обнова на домејн
 • 910 ден./мес.

9.900 ден./год.*


Нарачај

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

SMTP/POP/IMAP

ВЕБ АДМИНИСТРАЦИЈА И ВЕБ ПРИСТАП

BACKUP НА ВЕБ СТРАНИЦАТА

FIREWALL ЗАШТИТА

24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМЕН

E-ПОШТА ВКЛУЧЕНА ВО ВЕБ ХОСТИНГ ПАКЕТИТЕ

 

 • Број на е-сандачиња(2)
 • Големина на е-сандаче(3)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Веб пристап(5)
 • Веб адмиинистрација(6)
 • Претплата за дополнително сандаче/годишно(7)

Basic

 • 10
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Optima

 • 20
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*

Ultra

 • 30
 • 1 GB
 • 120 ден./год.*
1. За хостинг на Linux сервери се хостираат веб апликации направени во PHP, додека за Windows серверите во ASP програмски јазик.

2. Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

3. Големина на сандачето по е-пошта.

4. smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

5. Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

6. Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

7. Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

Хостирање  /  ВДС

Оваа услуга се наоѓа помеѓу "заедничко хостирање" и "дедициран сервер" типовите на услуги. Истата нуди голем дел од можностите на "дедициран сервер", вклучувајќи администраторски пристап и дедицирна IP адреса, но за значително пониска цена.

Виртуелен дедициран сервер Linux

Ви треба Windows?

Start

 • 1 x процесори
 • 1 GB RAM меморија
 • 15 GB простор на диск
 • 500 GB* мес. сообраќај

1.550 ден./мес.*


Нарачај

Basic

 • 1 x процесори
 • 2 GB RAM меморија
 • 30 GB простор на диск
 • 1.000 GB* мес. сообраќај

2.700 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • 2 x процесори
 • 2 GB RAM меморија
 • 50 GB простор на диск
 • 1.500 GB* мес. сообраќај

4.100 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • 2 x процесори
 • 3 GB RAM меморија
 • 100 GB простор на диск
 • 2.000 GB* мес. сообраќај

5.800 ден./мес.*


Нарачај

*По надминување на вклучениот сообраќај се наплатува по 200 ден. за секои започнати 100 GB сообраќај.
Просторот на дискот го вклучува и просторот што го зазема оперативниот систем, односно простор до 1 GB кај Linux оперативни системи и до 11 GB кај Windows оперативен систем. Земете го ова предвид кога го бирате пакетот.

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРИСТАП

1 X IP АДРЕСИ

24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

24/7 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

РЕСТАРТИРАЊЕ ПО ДОБИЕН НАЛОГ

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Backup на податоци преку FTP/SFTP/RSYNC  Основна администрација Дополнителна администрација
15 GB 675 ден./год.

990 ден./мес.

Повеќе…

1.990 ден./час (без основна администрација)

Повеќе…

30 GB 1.350 ден./год.
50 GB 2.250 ден./год.

1.490 ден./час (со основна администрација)

Повеќе…

100 GB 4.500 ден./год.

Хостирање  /  Дедициран сервер

Дедицираниот сервер е резервиран за еден корисник што овозможува користење на целиот капацитет на серверот и перформансите на истиот не зависат од останати корисници. Практично, тоа е изнајмување на сервер кој е поставен во нашиот Податочен центар.

Дедициран сервер Linux

Ви треба Windows сервер?

Start

 • X3430 тип на процесор
 • 4 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 500 GB* мес. сообраќај

9.300 ден./мес.*
9.750 ден./мес.*
10.390 ден./мес.*


Нарачај

Basic

 • E5504 тип на процесор
 • 6 GB RAM меморија
 • 2/160 GB простор на диск
 • 1.000 GB* мес. сообраќај

12.710 ден./мес.*
13.150 ден./мес.*
13.800 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • E5504 тип на процесор
 • 8 GB RAM меморија
 • 2/500 GB простор на диск
 • 2.000 GB* мес. сообраќај

15.250 ден./мес.*
15.650 ден./мес.*
16.200 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • E5620 тип на процесор
 • 12 GB RAM меморија
 • 3/146 GB простор на диск
 • Unlimited subdomains

18.500 ден./мес.*
18.990 ден./мес.*
19.490 ден./мес.*


Нарачај

СИТЕ ПАКЕТИ ВКЛУЧУВААТ

ИНСТАЛАЦИЈА НА ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ

АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРИСТАП

3 X IP АДРЕСИ

24/7 ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

24/7 ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМИТЕ НА НЕОТЕЛ

РЕСТАРТИРАЊЕ ПО ДОБИЕН НАЛОГ

Дополнителни услуги
Дополнителен сообраќај Backup на податоци преку FTP сервер
500 GB 750 ден. 15 GB 675 ден./год.
1.000 GB 1.500 ден. 30 GB 1.350 ден./год.
1.500 GB 2.250 ден. 50 GB 2.250 ден./год.
2.000 GB 3.000 ден. 100 GB 4.500 ден./год.
Основна администрација Дополнителна администрација
990 ден./мес.

1.990 ден./час без основна администрација

1.490 ден./час со основна администрација

Хостирање  /  E-пошта

E-пошта напредни пакети

Ви треба ПРЕМИУМ пакет?

 

 • Број на е-сандачиња(1)
 • Големина на е-сандаче(2)
 • smtp/pop3/IMAP(3)
 • Веб пристап(4)
 • Веб администрација(5)
 • Календар(6)
 • Задачи(7)
 • Белешки(8)
 • Дневник(9)
 • Backup на е-сандаче(10)
 • Дополнително сандаче(11)
 • Месечна претплата(12)

Basic

 • 10
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

1.190 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • 30
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

3.490 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • 50
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

5.990 ден./мес.*


Нарачај

Pro

 • 100
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

11.990 ден./мес.*


Нарачај

*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

ДЕДИЦИРАНИ ИП АДРЕСИ ЗА Е-ПОШТА

СТАНДАРДНА ИП АДРЕСА

399 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен.

НАПРЕДНА ИП АДРЕСА

599 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен, поставување на “SSL” сертификат како и соодветно потпишување на пораката со “DKIM/Domain Keys”. Сертификатот може да биде изгенериран од страна на Неотел (self signed) или пак доставен од корисникот (валиден сертификат).

(1) Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

(2) Големина на сандачето по е-пошта.

(3) smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

(4) Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

(5) Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

(6) Календар за подобра организација на активности и можност за споделување на истите со Вашите колеги.

(7) Евиденција за завршени или тековни активности.

(8) Евиденција на белешки од состаноци и сл.

(9) Креирање на дневник со активности.

(10) Резервна копија од Вашата е-пошта за последните 7 календарски денови.

(11) Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

(12) Месечната претплата е дадена за Договор на 1 година. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.