Интернет  /  Office LTE

1.290ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Net 20

neoNET LTE
 • Брзина до 20 Mbps / 2 Mbps
 • 2000 GB интернет-сообраќај
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • Фиксна телефонија PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.590 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Net 30

  neoNET LTE
 • Брзина до 30 Mbps / 3 Mbps
 • НЕОГРАНИЧЕН интернет-сообраќај
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • Фиксна телефонија PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  За повеќе информации за пакетите обратете се на телефонските броеви 02/55 11 188 и 02/55 11 155.
  * Прикажаните цени се за договор на 2 години и во истите не е вклучен 18% ДДВ. Цените и условите важат за локации каде Операторот има техничка можност.

  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите Office LTE интернет пакети за деловни корисници


  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За било какви проблеми со услугата достапна е 24 часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕН СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

  Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намали вашите трошоци за разговори до 50%.

  Едноставно и брзо

  Со модернизираната безжична мрежа сега нудиме многу побрз и постабилен интернет. Одберете еден од новите бизнис пакети со LTE интернет за Вашиот бизнис и уживајте во неограничениот интернет, без дополнителни трошоци. Уредот има компактна димензија и е лесен за самоинсталација, може да го носите со себе дома или било каде во државата, во рамките на покриеноста на LTE мрежата на Оператотот.

  LTE интернет за Вашиот бизнис

  Предност на LTE пакетите е што со еден единствен приклучок, истовремено може да се приклучат и повеќе од две телефонски линии, како и новата neoTV телевизија, со истовремено гледање на повеќе ТВ програми со висока резолуција.

  Интернет  /  Office Fix + Phone

  1.090 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix 100 + Phone

  neoNET Fix
 • Брзина до 10 Mbps / 1 Mbps
 • 100 GB интернет сообраќај
 • neoPHONE
 • Бесплатна телефонска линија
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Е-сандачиња
 • 5 x е-сандачиња
 • Веб хостинг
 • 2 GB вклучен веб хосинг простор
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix 1000 + Phone

  neoNET Fix
 • Брзина до 14 Mbps / 1 Mbps
 • 1000 GB интернет сообраќај
 • neoPHONE
 • Бесплатна телефонска линија
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Е-сандачиња
 • 10 x е-сандачиња
 • Веб хостинг
 • 2 GB вклучен веб хосинг простор
 • Повеќе
  3.990 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix PRO + Phone

  neoNET Fix
 • Брзина до 16 Mbps / 1 Mbps
 • Неограничен интернет сообраќај
 • neoPHONE
 • Бесплатна телефонска линија
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Е-сандачиња
 • 20 x е-сандачиња
 • Веб хостинг
 • 5 GB вклучен веб хосинг простор
 • Повеќе
  * Прикажаните цени се за договор на 2 години и во истите не е вклучен 18% ДДВ.

  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите претплати на интернет пакети за деловни корисници


  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

  Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намали вашите трошоци за разговори до 50%.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  Интернет  /  Интернет симетричен пристап

  Симетричен интернет пристап

  Симетричен интернет пристап е најприкладен за корпоративни клиенти на коишто им е потребна конекција со огромна брзина, неограничен трансфер на податоци, стабилност и скалабилност. Технологијата на достапност е или оптичка или point-to-point со радиолинкови. Симетричната брзина на upload и download е гарантирана.

  Дознајте повеќе на
  (02) 55 11 188
  или оставете го вашиот број
  за ние да ве контактираме
  ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕРВИСОТ

  НЕОГРАНИЧЕНИ БРЗИНИ

  Вие ја одредувате потребната брзина. Користите колку што ви е потребно. Нудиме брзини до 1 Gbit.

  ЗАГАРАНТИРАНИ БРЗИНИ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година се без еднократен надомест.

  НЕОГРАНИЧЕН СООБРАЌАЈ

  Тарифирање по измината секунда кое со сигурност ќе ги намали вашите трошоци за разговори до 50% од целосната сметка.

  ДОГОВОР ЗА НИВО НА УСЛУГА (SLA)

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  СТАТИЧНИ IP АДРЕСИ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.