Интернет  /  ЛТЕ Интернет

1.290ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Net 20

neoNET LTE
 • Брзина до 20 Mbps / 2 Mbps
 • 2000 GB интернет-сообраќај
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • Фиксна телефонија PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  1.590 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Net 30

  neoNET LTE
 • Брзина до 30 Mbps / 3 Mbps
 • НЕОГРАНИЧЕН интернет-сообраќај
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • Фиксна телефонија PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во мрежата на Neotel
 • Повеќе
  За повеќе информации за пакетите обратете се на телефонските броеви 02/55 11 188 и 02/55 11 155.
  * Прикажаните цени се за договор на 2 години и во истите не е вклучен 18% ДДВ. Цените и условите важат за локации каде Операторот има техничка можност.

  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите Office LTE интернет пакети за деловни корисници


  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За било какви проблеми со услугата достапна е 24 часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕН СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

  Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намали вашите трошоци за разговори до 50%.

  Едноставно и брзо

  Со модернизираната безжична мрежа сега нудиме многу побрз и постабилен интернет. Одберете еден од новите бизнис пакети со LTE интернет за Вашиот бизнис и уживајте во неограничениот интернет, без дополнителни трошоци. Уредот има компактна димензија и е лесен за самоинсталација, може да го носите со себе дома или било каде во државата, во рамките на покриеноста на LTE мрежата на Оператотот.

  LTE интернет за Вашиот бизнис

  Предност на LTE пакетите е што со еден единствен приклучок, истовремено може да се приклучат и повеќе од две телефонски линии, како и новата neoTV телевизија, со истовремено гледање на повеќе ТВ програми со висока резолуција.

  Интернет  /  Оптички пакети

  Office Fiber

  Новите Office Fiber пакети, нудат супериорна услуга за вашата компанија. Услугата содржи симетричен интернет пристап преку GPON технологија (point-to-multipoint). Дополнителна предност е тоа што можат да се приклучат две телефонски линии без претплата, како и новата neoTV телевизија, со доплата.

  1.590 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fiber 40

  neoNET Fiber
 • До 40 Mbps / 40 Mbps
 • 300 GB вклучен интернет
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе
  1.990 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fiber 60

  neoNET Fiber
 • До 60 Mbps / 60 Mbps
 • 2000 GB вклучен интернет
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе
  2.190 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fiber 80

  neoNET Fiber
 • До 80 Mbps / 80 Mbps
 • 3000 GB вклучен интернет
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе
  2.990 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fiber 100

  neoNET Fiber
 • До 100 Mbps / 100 Mbps
 • 5000 GB вклучен интернет
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  Office Fiber Pro

  Дизајнирани за потребите на компаниите кои имаат потреба за доверлив, квалитетен и стабилен неограничен интернет со статичка ИП адреса. Дополнителна можност на овие пакети е тоа што ви овозможуваат да склучите СЛА договор со месечна достапност на сервисот од 99,5%.
  Услугата подразбира симетричен интернет пристап, базиран на оптичко поврзување преку оптичката мрежа на Операторот (point to multipoint). Пристапната опрема на корисничката страна ја обезбедува и изнајмува Операторот за целото времетраење на договорот. Истата останува во целосна сопственост на Операторот и по завршување на договорот, корисникот треба да ја врати.

  Office Fiber Pro 10

  neoNET Fiber
 • До 10 Mbps / 10 Mbps
 • Неограничен интернет
 • Статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  Office Fiber Pro 20

  neoNET Fiber
 • До 20 Mbps / 20 Mbps
 • Неограничен интернет
 • Статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  Office Fiber Pro 50

  neoNET Fiber
 • До 50 Mbps / 50 Mbps
 • Неограничен интернет
 • Статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  Office Fiber Pro 100

  neoNET Fiber
 • До 100 Mbps / 100 Mbps
 • Неограничен интернет
 • Статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Неотел
 • neoTV
  Aктивирање со доплата
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  За повеќе информации за пакетите обратете се на телефонските броеви 02/55 11 188 и 02/55 11 155.
  * Прикажаните цени се за договор на 2 години и во истите не е вклучен 18% ДДВ. Цените и условите важат за локации каде Операторот има техничка можност.

  Проверете дали има оптика до вашата локација


  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите Office Fiber интернет пакети за деловни корисници

   

  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За било какви проблеми со услугата достапна е 24 часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕН СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

  Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намали вашите трошоци за разговори до 50%.

  Интернет  /  Дедициран интернет

  ДЕДИЦИРАН ИНТЕРНЕТ ПРИСТАП
  ПРЕКУ ИЗНАЈМЕН ОПТИЧКИ ВОД (POINT TO POINT)

  Сите успешни компании имаат потреба од едноставна интернет комуникација со клиентите, партнерите, вработените, интернет поддршка за функционирање на системите и апликациите, кои воедно го помагаат и олеснуваат работењето во целост. Како поддршка за сигурен, моќен, безбеден и доверлив начин за развој на Вашата компанија потребна Ви е брза и квалитетна интернет конекција, достапна 24 часа, без прекини, која ќе Ви овозможи да добивате непречен проток на информации со кои полесно и побрзо ќе можете да се посветите на квалитетот на Вашите услуги и продукти.

  Интернет услугите кои ги нуди Неотел, се одликуваат со супериорен квалитет, кој е резултат на технолошката инфраструктура на компанијата, базирана на високо реномирана опрема. Tие се состојат од микс од Тиер 1 и Тиер 2 упстрим Оператори, како и од многубројните пиринг врски, кои компанијата ги има со најпознатите пиринг центри во Европа. Високата достапност на интернет услугите се должи на многубројните меѓународни поврзувања, кои се независни патеки, овозможувајќи 100% достапност на сервисот. Дедицираниот интернет пристап (DIA) нуди дигитална перманентна point-to-point комуникација и симетрична дедицирана и физичка конекција од деловниот корисник до Неотел.

  Карактеристики на услугата

  • Сопствена оптичка инфраструктура
  • Договор за ниво на услуга (SLA)
  • Симетричен пристап (download/upload) со брзини од 0,5 Мbit/s до 100 Мbit/s
  • Неограничен сообраќај
  • 24-часовна техничка поддршка
  • Дополнителна безбедносна поддршка
  • Е-адреси
  • IP статички адреси
  • Мониторинг за интернет сообраќај
  • Загарантирани перформанси за доцнење (Round trip)

   

  Побарајте понуда

  Јавете се на
  (02) 55 11 188
  или оставете податоци за ние да ве контактираме

  Интернет  /  ADSL/VDSL Интернет

  ADSL И VDSL ИНТЕРНЕТ

  Пакетите базирани на ADSL / VDSL технологија првенствено се наменети за основна комуникација за микро и мали компании.
  ADSL технологијата е развиена за брз интернет пристап, користејќи ја постоечката стандардна бакарна парица, инсталирана во телефонската претплатничка мрежа, нудејќи асиметричен интернет пристап.
  VDSL претставува подобрена пристапна технологија што ја искористува исто така постоечката инфраструктура од бакарни жици, за поголеми брзини од оние кај ADSL технологијата.

  1.090 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix 10

  neoNET Fix
 • До 10 Mbps / 1 Mbps
 • 300 GB вклучен интернет
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Neotel
 • neoTV
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе
  1.290 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix 20

  neoNET Fix
 • До 20 Mbps / 5 Mbps
 • 1000 GB вклучен интернет
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Neotel
 • neoTV
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе
  1.690 ден./мес.*
  Еднократен надомест: 0 ден.

  Office Fix 50

  neoNET Fix
 • До 50 Mbps / 10 Mbps
 • 2000 GB вклучен интернет
 • Можност за статичка IP адреса
 • neoPHONE
 • PSTN – до 2 линии
 • Тарифирање по секунда
 • Неограничено во Neotel
 • neoTV
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред
 • Повеќе

  За повеќе информации за пакетите обратете се на телефонските броеви 02/55 11 188 и 02/55 11 155.
  * Прикажаните цени се за договор на 2 години и во истите не е вклучен 18% ДДВ. Цените и условите важат за локации каде Операторот има техничка можност.

  ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

  Вклучено во сите Office Fix интернет пакети за деловни корисници

   

  24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

  За било какви проблеми со услугата достапна е 24 часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

  АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

  Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

  ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕН СООБРАЌАЈ

  Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

  ТАРИФИРАЊЕ ПО СЕКУНДА

  Телефонска линија со тарифирање по измината секунда кое ќе ви овозможи да ги намали вашите трошоци за разговори до 50%.

  Интернет  /  ИП Транзит

  ИП ТРАНЗИТ (WHOLESALE)

  Денес интернетот се оценува како најквалитетен доколку во себе има најразличен вид на содржини, обезбедени преку мрежни поврзувања со високи перформанси, достапни на корисниците на исплатлив, ефективен и лесно достапен начин. За таа цел Неотел дизајнира и гради најголема, скалиабилна и најгусто поврзана ИП мрежа во регионот (IPV4/IPV6) и е најчест избор на oператорите за европски ИП сообраќај. ИП транзит сервисот наменет за големопродажба, претставува специјално дизајниран ИП микс за oператори, ИСП провајдери, Контент оператори, преку коj можат да им обезбедат на своите крајни корисници, висококвалитетен интернет со најразличени содржини и по најкратки патеки.

  Неотел има директни конекции и редундантни врски со Тиер 1 оператори на неколку различни точки (Teliasonera), директно присуство во најголемите Internet Exchange центри во Европа DE-CIX, VIX, AMS-IX, физичко присуство со активна опрема во најголемиот дата центар во Бугарија “Телепоинт Софија”, директен пиринг со Google, Facebook, Akamai, Limelight Networks, OVH SAS, Netflix, Edgecast, Cloudflare, Microsoft, Hurricane Electric, BiX.bg, B-IX (Balkan Internet exchange) GR-IX-Greek Content, NL-ix -Netherland Content etc, директен пиринг со Tier 2 оператори, директни интерконекции со домашните ИСП оператори и кабелски оператори, и  со операторите од соседните земји (Албанија, Косово, Грција, Србија, Бугарија) и слично.

  Побарајте понуда

  Јавете се на
  (02) 55 11 188
  или оставете податоци за ние да ве контактираме