Телефонија  /  Пакети

Она по што се разликуваме е тарифирањето по секунда кое ќе ви овозможи двојно да ги намалите месечните сметки за телефонски разговори.

Идеални решенија за ефикасна комуникација како
и квалитетна врска со вашите деловни партнери

PSTN линија

Услугата самостојна фиксна ИП телефонија е достапна само за корисници кои имаат интернет пристап од Неотел преку оптика.

ISDN BRI 2

Наменета е за средни компании кои имаат потреба од повеќе од еден говорен канал истовремено за дојдовни и појдовни повици. Основната ISDN BRI услуга е со два истовремени говорни канали и секој следен чекор е зголемување за два нови говорни канали.

ISDN PRI 30

Наменета е за големи компании кои имаат потреба од голем број на говорни канали за истовремено опслужување на дојдовни и појдовни повоци. ISDN PRI услугата обезбедува вкупно 30 истовремени говорни канали.

 

 • Истовремени говорни канали
 • Тарифирање по секунда
 • DDI (Direct Dial-In)
 • Еднократен надом. за 24/12 мес.
 • Месечна претплата

PSTN

 • 1
 • 0 ден.
 • 250 ден./мес.*

ISDN BRI 2

 • 2
 • 1.000/2.500 ден.
 • 450 ден./мес.*

ISDN PRI 30

 • 30
 • 20.000/45.000 ден.
 • 5.000 ден./мес.*
*Цените се без вклучен 18% ДДВ и се за договор склучен на 1 година или 2 години.

Телефонија  /  Тарифирање

ЛОКАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,4 ден. 0,47 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 0,95 ден. 1,12 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 0,55 ден. 0,65 ден.

НАЦИОНАЛНИ ПОВИЦИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
Во мрежата на Неотел* 0,85 ден. 1 ден.
Кон други фиксни оператори – нормална тарифа 1,5 ден. 1,77 ден.
Кон други фиксни оператори – евтина тарифа 1 ден. 1,18 ден.
ПОВИЦИ КОН МОБИЛНИ БРОЕВИ Цени без 18% ДДВ Цени со 18% ДДВ
T-Mobile, ONE, VIP – преку цел ден 6,8 ден. 8,02 ден.

*Цената важи зависно од избраниот пакет. Прикажаните цени се за минута разговор. Времетрање на тарифи: нормална 08:00 – 20:00 – евтина 20:00 – 08:00. Тарифите кон останатите држави кои не се прикажани во табелите можете да ги погледнете ТУКА.

ЦЕНИ НА МЕЃУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ – ПОПУЛАРНИ ЗЕМЈИ
Кон фиксни мрежи Кон мобилни мрежи
Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ Без 18% ДДВ Со 18% ДДВ
САД 8,90 ден. 10,5 ден. 8,90 ден. 10,5 ден.
Канада 8,90 ден. 10,5 ден. 8,90 ден. 10,5 ден.
Австралија 8,90 ден. 10,5 ден. 33,05 ден. 39 ден.
Нов Зеланд 8,90 ден. 10,5 ден. 44,92 ден. 53 ден.
Албанија 11,86 ден. 14 ден. 15,25 ден. 18 ден.
Србија 11,86 ден. 14 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Хрватска 13,56 ден. 16 ден. 15,25 ден. 18 ден.
Бугарија 8,90 ден. 10,5 ден. 11,86 ден. 14 ден.
Грција 8,90 ден. 10,5 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Германија 13,56 ден. 16 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Велика Британија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Италија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Франција 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Русија 8,90 ден. 10,5 ден. 29,66 ден. 35 ден.
Словенија 8,90 ден. 10,5 ден. 25,42 ден. 30 ден.
Турција 13,56 ден. 16 ден. 25,42 ден. 30 ден.

Телефонија  /  Пренос на броеви

Брзо и едноставно!

Преносливоста на број претставува промена на оператор и обезбедување право да го задржите постојниот број во исто нумеричко подрачје.

Сè што треба да направите е да ги следите следниве чекори:

1. Да ги подмирете сите отворени сметки кон постојниот оператор.

2. Да поднесете барање за пренос на број во нашиот продажен салон или преку нашите партнери во земјата.

Што понатаму?

Потоа барањето се доставува до соодветниот оператор. Истиот во рок од 1 ден се произнесува по барањето. По одобрувањето на барањето Вие станувате наш претплатник. Со префрлувањето во Неотел, Ви останува истиот број како и порано! Доколку барањето е одбиено, имате можност повторно да ја започнете постапката.

За повеќе информации јавете се на 02/ 55 11 112.

null

Телефонија  /  SIP Trunk

SIP Trunk идеално решение за фиксна телефонија во вашата компанија

Едноставно поврзете го телефонскиот систем од вашата канцеларија со надворешниот свет. Заменете ги традиционалните фиксни линии и разговарајте преку вашата интернет конекција.

Функционалности кои ги нуди SIP Trunk:

 • Повеќе телефонски (DDI) броеви на иста линија
 • Поддржува DDI(Direct Dialing Incoming) нумерации
 • Активација само за неколку часа
 • Флексибилен број на говорни канали
 • Лесно поставување во случај на преселба
 • Овозможува кој број да се прикаже на call-by call basis
 • Бесплатни повици со поврзани локации
 • Без инсталација на дополнителна опрема за изведување на интерконекцијата со IP PBX
 • Задржување на постоечкото нумеричко подрачје, како и дополнување со ново

sip2

*Тарифирањето на сообраќајот за локални и национални разговори е во интервали од 1 секунда, според Ценовникот
*Услугата SIP Trunke е наменета за компаниите кои поседуваат IP базирани телефонски централи (ИП PBX) кои поддржуваат SIP Trunk.
Тарифирање кај SIP Trunk
Начин на тарифирање по секунда
Локални разговори во мрежата на Неотел 0,40ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-нормалнатарифа (08.00h-20.00h) 0,95ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-евтина тарифа (20.00h-08.00h) 0,55 ден./мин
Национални разговори во мрежата на Неотел 0,85ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи-нормална тарифа (08.00h-20.00h) 1,50ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи –евтина тарифа (20.00h-08.00h) 1,00ден./мин.
Мобилни мрежи разговори, секој ден од 00:00 до 24:00 часот 6,80 ден./мин.

SIP Trunk
Месечна претплата по канал/локал*
Договор на 24 месеци 250 ден. Нарачај
Договор на 12 месеци 250 ден. Нарачај
Еднократен надомест Еднократно*
Договор на 24 месеци 1.000 ден.
Договор на 12 месеци 2.500 ден.
*Цените се без ДДВ 18%
*Услугата SIP Trunkе е достапна само за корисниците со телефонски централи кои поддржуваат SIP Trunk.

Телефонија  /  IP Centrex

IP Centrex идеално решение за фиксна телефонија во вашата компанија

IP Centrex е современо решение за телефонски услуги во кое IP – базираната PBX централа е лоцирана во просториите на Неотел. Вашата компанија се поврзува со клиентите преку интернет врска. Затоа, за да ја користите оваа услуга потребно е да имате стабилна интернет конекција, обезбедена од страна на Неотел. IP Centrex нуди говор преку IP и други IP базирани услуги, како и поврзување на конвенционални телефонски системи (PSTN).

Наменета е за корисници кои сакат да ги имаат карактеристиките на PBX без придружните трошоци како што се капитални трошоци, закуп и одржување. Оваа услуга е интересна и за оние кои прават преселба на компaнијата, имаат нова локација или бараат замена за застарениот PBX.

Предности:

 • Без потреба од сопствена телефонска централа
 • Без трошоци за сервис и одржување на телефонска централа
 • Едноставна комуникација меѓу вработените со брзо бирање на кратки броеви (локали)
 • Лесно подесување на функционалностите и капацитетот во зависност од потребите на вработените
 • Функционалности како: префрлување, пренасочување, распределување на повици и др.
 • Поврзување на канцеларии на различни локации низ земјата, кои треба да се поврзани на мрежата на операторот

sip2

Функционалности кои ги содржи IP Centrex:

 • Hunt групи
 • Услуга Менаџер-Асистент (Manager Assistant Service)
 • Преземање на појдовен повик (Call Pickup)
 • Повратен повик
 • Ноќен мод (рестрикција на времето кога одредени локали можат да се користат)
 • Префрлување на повик со можности за следните потфункции:
  • Доколку е зафатено
  • Доколку не се одговори на повикот за одреден временски интервал
  • Селективно пренасочување
  • Доколку повикот е во определено време од-до(Timetables)
  • Пренасочување на повикот веднаш
 • Повик на чекање со задржување на врската
 • Конференциска врска со тројца учесници
 • Дедицирана конференција (со користење на PIN)
 • Web портал за управување со услугата од страна на компанијата
 • IVR (Interactive voice response), со доплата
ТАРИФИРАЊЕ КАЈ IP CENTREX
Начин на тарифирање по секунда
Локални разговори во мрежата на Неотел 0,40ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-нормална тарифа (08.00h-20.00h) 0,95ден./мин.
Локални разговори кон други фиксни мрежи-евтина тарифа (20.00h-08.00h) 0,55 ден./мин
Национални разговори во мрежата на Неотел 0,85ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи –нормална тарифа (08.00h-20.00h) 1,50ден./мин.
Национални разговори кон други фиксни мрежи-евтина тарифа (20.00h-08.00h) 1,00ден./мин.
Мобилни мрежи разговори, секој ден од 00:00 до 24:00 часот 6,80 ден./мин.

ВИРТУЕЛНА ТЕЛЕФОНСКА ЦЕНТРАЛА – IP CENTREX

До 8 локали

 • Tарифирање по секунда
 • Еднократен надомест 2.400 ден.*

150 ден./мес.*


Нарачај

До 15 локали

 • Tарифирање по секунда
 • Еднократен надомест 4.500 ден.*

130 ден./мес.*


Нарачај

До 30 локали

 • Tарифирање по секунда
 • Еднократен надомест 9.000 ден.*

110 ден./мес.*


Нарачај

До 50 локали

 • Tарифирање по секунда
 • Еднократен надомест 15.000 ден.*

100 ден./мес.*


Нарачај

Над 50 локали

 • Tарифирање по секунда
 • Еднократен надомест 24.000 ден.*

90 ден./мес.*


Нарачај

*Цената важи за договор на 24 месеци
Цените се без ДДВ 18%