Интернет  /  neoNET Fix

* Прикажаните цени се за договор склучен на 2 години и во истите е вклучен 18% ДДВ.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети


24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

БЕСПЛАТЕН БЕЗЖИЧЕН РУТЕР

Бесплатен безжичен рутер е дел од стандардната опрема што ја добивате. Воспоставете безжична мрежа и сурфајте на кој и да е уред без ограничување во кој и да е дел од вашиот дом.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

Интернет  /  neoNET Fiber

* Прикажаните цени се за договор склучен на 2 години и во истите е вклучен 18% ДДВ.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети


24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА СО МИНИМАЛНА ДОПЛАТА

Со најевтина претплата од само 60 ден. месечно можете да вклучите фиксна телефонија во рамките на пакетот.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.

Интернет  /  neoNET WiMAX

Со neoNet WiMAX пакетите веќе не е битно каде го користите интернетот. Сега без посебна процедура пренесете ја антената на друга локација и сурфајте без ограничување.
* Прикажаните цени се за договор на 2 години и истите е вклучен 18% ДДВ.

ЗА СИТЕ ПРЕТПЛАТИ

Вклучено во сите претплати на интернет пакети


24 ЧАСОВНА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

За какви и да е проблеми со услугата достапна е 24-часовна техничка поддршка на бројот 02/55 11 111.

АКТИВИРАЊЕ БЕЗ ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ

Активирањето на сите пакети склучени на договор од 2 и 1 година е без еднократен надомест.

ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА СО МИНИМАЛНА ДОПЛАТА

Со најевтина претплата од само 60 ден. месечно можете да вклучите фиксна телефонија во рамките на пакетот.

ПРОВЕРКА НА ПОТРОШЕНИОТ СООБРАЌАЈ

Бидете безгрижни! Преку порталот на Neotel имате постојана контрола на потрошениот сообраќај.