E-пошта премиум пакети

E-пошта премиум пакети

Ви треба НАПРЕДЕН пакет?

 

 • Број на е-сандачиња(1)
 • Големина на е-сандаче(2)
 • Алијаси на домени(3)
 • smtp/pop3/IMAP(4)
 • Веб пристап(5)
 • Веб администрација(6)
 • Календар(7)
 • Задачи(8)
 • Белешки(9)
 • Дневник(10)
 • Backup на е-сандаче(11)
 • Споделување на папки(12)
 • Филтри на доменско ниво(13)
 • Дополнително сандаче(14)
 • Месечна претплата(15)

Basic

 • 10
 • 6 GB
 • 259 ден./мес.*

2.290 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • 30
 • 6 GB
 • 259 ден./мес.*

6.690 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • 50
 • 6 GB
 • 5
 • 259 ден./мес.*

11.090 ден./мес.*


Нарачај

Pro

 • 100
 • 6 GB
 • Неограничено
 • 259 ден./мес.*

22.190 ден./мес.*


Нарачај

*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

ДЕДИЦИРАНИ ИП АДРЕСИ ЗА Е-ПОШТА

СТАНДАРДНА ИП АДРЕСА

399 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен.

НАПРЕДНА ИП АДРЕСА

599 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен, поставување на “SSL” сертификат како и соодветно потпишување на пораката со “DKIM/Domain Keys”. Сертификатот може да биде изгенериран од страна на Неотел (self signed) или пак доставен од корисникот (валиден сертификат).

(1) Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

(2) Големина на сандачето по е-пошта.

(3) Можност да се додаваат дополнителни имиња на Вашиот домен (alias) така што може истата е-пошта да се користи за повеќе различни домени.

(4) smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

(5) Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

(6) Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

(7) Календар за подобра организација на активности и можност за споделување на истите со Вашите колеги.

(8) Евиденција за завршени или тековни активности.

(9) Евиденција на белешки од состаноци и сл.

(10) Креирање на дневник со активности.

(11) Резервна копија од Вашата е-пошта за последните 7 календарски денови.

(12) Споделување на папки со Вашите колеги за полесна комуникација и пренос на податоци.

(13) Можност за администрирање на филтрите за сите корисници на вашиот домен. Филтрите Ви овозможуваат да препраќате пораки на дополнителни адреси, копии, бришење на е-пошта од одредени испраќачи, пренасочување, преместување и автоматско одговорање на пораките.

(14) Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

(15) Месечната претплата е дадена за Договор на 1 година. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.

E-пошта премиум пакети

E-пошта премиум пакети

E-пошта премиум пакети

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме