E-пошта напредни пакети

E-пошта напредни пакети

Ви треба ПРЕМИУМ пакет?

 

 • Број на е-сандачиња(1)
 • Големина на е-сандаче(2)
 • smtp/pop3/IMAP(3)
 • Веб пристап(4)
 • Веб администрација(5)
 • Календар(6)
 • Задачи(7)
 • Белешки(8)
 • Дневник(9)
 • Backup на е-сандаче(10)
 • Дополнително сандаче(11)
 • Месечна претплата(12)

Basic

 • 10
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

1.190 ден./мес.*


Нарачај

Optima

 • 30
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

3.490 ден./мес.*


Нарачај

Ultra

 • 50
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

5.990 ден./мес.*


Нарачај

Pro

 • 100
 • 3 GB
 • 189 ден./мес.*

11.990 ден./мес.*


Нарачај

*Цените важат за договор на 1 година и се без вклучен ДДВ од 18%.

ДЕДИЦИРАНИ ИП АДРЕСИ ЗА Е-ПОШТА

СТАНДАРДНА ИП АДРЕСА

399 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен.

НАПРЕДНА ИП АДРЕСА

599 ден./мес.*

Овој сервис нуди користење на посебна адреса за соодветниот домен, поставување на “SSL” сертификат како и соодветно потпишување на пораката со “DKIM/Domain Keys”. Сертификатот може да биде изгенериран од страна на Неотел (self signed) или пак доставен од корисникот (валиден сертификат).

(1) Вкупниот број на е-сандачиња за доменот кој следува во пакетот.

(2) Големина на сандачето по е-пошта.

(3) smtp/pop3/IMAP (вклучува и SSL пристап) претставува дозволен пристап преку наведените протоколи без никакви ограничувања, со можност за воспоставување на криптирана комуникација со серверот.

(4) Веб пристап до Вашата е-пошта преку модерен AJAX интерфејс.

(5) Администрација преку веб интерфејс каде може да се додаваат, бришат и уредуваат корисничките сметки. Има можност за уредување на групи и филтри за корисниците.

(6) Календар за подобра организација на активности и можност за споделување на истите со Вашите колеги.

(7) Евиденција за завршени или тековни активности.

(8) Евиденција на белешки од состаноци и сл.

(9) Креирање на дневник со активности.

(10) Резервна копија од Вашата е-пошта за последните 7 календарски денови.

(11) Корисникот може да приклучи дополнително сандаче со месечна доплата кое одговара на перформансите на пакетот кој го користи. Доколку сака дополнително сандаче со поголеми перформанси, потребно е да мигрира со сервисот на некој од напредните пакети и да купи минимум 10 адреси.

(12) Месечната претплата е дадена за Договор на 1 година. За времетраење на договорот дозволени се миграции еднаш месечно во пакет од повисоко ниво на претплата. Миграции во пакет со пониско ниво на претплата не се дозволени пред истекување на договорот.

E-пошта напредни пакети

E-пошта напредни пакети

E-пошта напредни пакети

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме