Office Fiber 80

 

neoNet Fiber

 • Брзина до 80 Mbps/80 Mbps (download/upload)*
 • 3000 GB вклучен интернет-сообраќај*
 • Вклучен WiFi рутер

 

neoPhone

 • Можност за активирање фиксна телефонија***
 • Без месечна претплата
 • До 2 линии PSTN (со 1 говорен канал)
 • Тарифирање по секунда по редовен ценовник
 • Неограничени разговори во мрежата на Неотел
 • Пренос на број – бесплатно

 

neoTV

 • Можност за активирање телевизија со доплата****
 • До 82 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
 • Дополнителен говорен канал на постоечкиот – 250 ден. без ДДВ.
 • Дополнителна телефонска линија 1/2 говорни канали – 250/450 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори. Ако не може да се постигне линиската брзина дефинирана со пакетот, операторот се обврзува да ја испорача највисоката мржна брзина, при што минималната брзина на проток на податоци нема да биде помала од (download/upload): 768 Mbps во 95% од времето во текот на еден месец во случај кога не е надминат вклучениот интернет сообраќај.
По надминувањето на интернет сообраќајот вклучен во пакетот брзината се намалува на 2 Mbps/2 Mbps, до завршување на месецот и следниот месец брзината се враќа.
***Во пакетите има можност за приклучок до две линии за фиксна телефонија со по еден говорен канал PSTN, бесплатно со неограничени разговори во мрежата на Неотел и тарифирање по секунда остварен сообаќај. Разговорите се наплатуваат по редовен ценовник за телефонија.Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренос на број е опишана ТУКА.
****Во пакетите има можностза приклучок на neoTV, со доплата.

*Цените се без ДДВ 18%.

2.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.

Office Fiber 80

2.190 ден./мес.*
Еднократен надомест: 0 ден.
2.490 ден./мес.*

Office Fiber 80

2.490 ден./мес.*
Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме