Office Fiber Pro 20

neoNet Fiber

 • Брзина до 20 Mbps/20 Mbps (download/upload)*
 • Неограничен интернет-сообраќај*
 • Вклучен WiFi рутер
 • Статичка IP адреса

neoPhone

 • Можност за активирање фиксна телефонија***
 • Без месечна претплата
 • До 2 линии PSTN (со 1 говорен канал)
 • Тарифирање по секунда по редовен ценовник
 • Неограничени разговори во мрежата на Неотел
 • Пренос на број – бесплатно

neoTV

 • Можност за активирање телевизија со доплата****
 • До 80 ТВ-канали
 • neoTV на 2 смарт уреди
 • Android™ ТВ уред

Дополнителни услуги

 • Трошок за интервенција на терен за отстранување на дефект по вина
  на претплатникот – 1.200 ден. без ДДВ
 • Цена за релокација/преселба на антена – 1.500 ден. без ДДВ.
 • Дополнителен говорен канал на постоечкиот – 250 ден. без ДДВ.
 • Дополнителна телефонска линија 1/2 говорни канали – 250/450 ден. без ДДВ.
*Брзината на пристап на интернет услугата може да зависи од повеќе фактори како што се: брзината на веб страницата на која се пристапува, оптовареноста на глобалната интернет мрежа, конфигурацијата на компјутерот на корисникот и други фактори.
Доколку не може да се постигне максималната брзина дефинирана со пакетот, Операторот ќе ја испорача највисоката можна брзина.
Максимална брзина за пренос на податоци е дефинирана во пакетите.
Минималната брзина за пренос на податоци: 2Mbps download /2Mbps upload.
***Во пакетите има можност за приклучок до две линии за фиксна телефонија со по еден говорен канал PSTN, бесплатно со неограничени разговори во мрежата на Неотел и тарифирање по секунда остварен сообаќај. Разговорите се наплатуваат по редовен ценовник за телефонија.

Претплатникот може да добие нумерација (број) од серијата на Неотел бесплатно или може да го пренесе својот постоечки број од мрежата на друг оператор, бесплатно.
Постапката за пренос на број е опишана ТУКА.
****Во пакетите има можностза приклучок на neoTV, со доплата.

*Цените се без ДДВ 18%.

Дознајте повеќе на (02) 55 11 188 или оставете го вашиот број
за ние да ве контактираме

Побарајте понуда

Јавете се на (02) 55 11 188
или оставете податоци за ние да ве контактираме